Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 21:20
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

04/12/20 17:47 NESTMEDIC S.A.: Uruchomienie sklepu internetowego
30/11/20 15:05 NESTMEDIC S.A.: Trzecie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
14:54 brak uprawnień NESTMEDIC SA (35/2020) Trzecie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 20:06 brak uprawnień NESTMEDIC SA (34/2020) Uzupełnienie raportu EBI nr 33/2020 - skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku
18:34 brak uprawnień NESTMEDIC SA (33/2020) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku
12/11/20 17:20 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży zestawów Pregnabit przez spółkę zależną od Emitenta
27/10/20 15:53 NESTMEDIC S.A.: Drugie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
15:45 brak uprawnień NESTMEDIC SA (32/2020) Drugie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
06/10/20 11:42 NESTMEDIC S.A.: Aktualizacja strategii korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A.
05/10/20 07:15 brak uprawnień Przed sesją (Konrad Ryczko)
02/10/20 17:58 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy na opracowanie rozwiązań bezprzewodowych dotyczących produktu Pregnabit
30/09/20 15:27 NESTMEDIC S.A.: Pierwsze wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
15:18 brak uprawnień NESTMEDIC SA (31/2020) Pierwsze wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
24/09/20 15:22 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku.
21/09/20 21:19 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podla-skiej przez spółkę zależną od Emitenta
21:13 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim
18/09/20 19:17 brak uprawnień NESTMEDIC SA (30/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 września 2020 roku
18:52 brak uprawnień NESTMEDIC SA (29/2020) Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
17/09/20 18:16 brak uprawnień NESTMEDIC SA (28/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
28/08/20 13:20 brak uprawnień NESTMEDIC SA (27/2020) Życiorys zawodowy dr Krzysztofa Andrijewa nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Emitenta
27/08/20 20:58 brak uprawnień NESTMEDIC SA (26/2020) Powołanie członków Zarządu
20:12 brak uprawnień NESTMEDIC SA (25/2020) Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r. o opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską
26/08/20 18:28 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie kolejnej umowy dotyczącej rozwoju urządzenia Pregnabit Pro
16:20 brak uprawnień NESTMEDIC SA (24/2020) Żądanie akcjonariusza Spółki wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na up
24/08/20 20:42 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy na opracowanie oprogramowania dotyczącego produktu Pregnabit Pro
21/08/20 17:31 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 17 września 2020 r.
16:40 brak uprawnień NESTMEDIC SA (23/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 17 września 2020 r.
14/08/20 19:31 brak uprawnień NESTMEDIC SA (22/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019
13:50 NESTMEDIC S.A.: Rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie finansowania za pośrednictwem platform cwowdfundingowych
12:57 brak uprawnień NESTMEDIC SA (21/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku Nestmedic Spółka Akcyjna
« następne poprzednie »