Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.03, godz. 15:00
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

18/03/20 10:02 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MOTORICUS S.A.
13/12/19 07:47 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS SA
14/06/19 09:58 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS S.A.
05/04/19 19:29 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MOTORICUS SA oraz zawieszenie obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect
26/03/19 09:04 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS SA
09/03/19 16:02 brak uprawnień MOTORICUS SA (4/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15:59 brak uprawnień MOTORICUS SA (3/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
15:56 brak uprawnień MOTORICUS SA (2/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
15:53 brak uprawnień MOTORICUS SA (1/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
14/12/18 10:00 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MOTORICUS S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą
22/10/18 18:11 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki MOTORICUS SA
18/10/18 19:20 brak uprawnień MOTORICUS SA (11/2018) Jednostkowy raport roczny spółki MOTORICUS S.A. za 2017 rok
09/10/18 18:59 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MOTORICUS S.A.
12/09/18 22:40 brak uprawnień MOTORICUS SA (10/2018) Powołanie Członka Zarządu Motoricus SA
14/08/18 20:35 brak uprawnień MOTORICUS SA (9/2018) Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
15/05/18 21:52 brak uprawnień MOTORICUS SA (8/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
16/04/18 15:55 brak uprawnień MOTORICUS SA (7/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018
21/03/18 23:09 brak uprawnień MOTORICUS SA (6/2018) Złożenie przez Spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
06/03/18 21:21 brak uprawnień MOTORICUS SA (5/2018) ROZWIĄZANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
26/02/18 22:10 brak uprawnień MOTORICUS SA (4/2018) Korekta raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 roku
14/02/18 23:52 brak uprawnień MOTORICUS SA (3/2018) Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
22:48 brak uprawnień MOTORICUS SA (2/2018) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu Motoricus Spółka Akcyjna
09/02/18 10:16 brak uprawnień MOTORICUS SA (1/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku
14/11/17 22:57 brak uprawnień MOTORICUS SA (16/2017) Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
31/10/17 18:40 MOTORICUS S.A.: Złożenie przez Spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
24/10/17 23:02 brak uprawnień MOTORICUS SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 roku
02/10/17 20:24 MOTORICUS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29.09.2017r.
29/09/17 19:18 MOTORICUS S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
16:23 brak uprawnień MOTORICUS SA (14/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.09.2017 roku
19/09/17 21:22 MOTORICUS S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
« następne poprzednie »