Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.06, godz. 11:22
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

02/07/20 15:31 MOSTALZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2020 r.
30/06/20 16:45 MOSTALZAB: Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Emitenta na nową kadencję
16:36 MOSTALZAB: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.
24/06/20 15:57 MOSTALZAB: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
22/06/20 08:53  brak uprawnień Krzysztof Jędrzejewski i KMW Investment wzywają do sprzedaży 25.407.479 akcji Mostostalu Zabrze po 0,73 zł/szt.
08:35  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach
08:32 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w sprawie nabywania akcji Spółki
15/06/20 16:04 MOSTALZAB: Otrzymanie zamówienia od kontrahenta zagranicznego
03/06/20 14:03 MOSTALZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
14/05/20 14:05 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej Emitenta
13/05/20 17:09 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 12:17  brak uprawnień Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że miała w I kw. 2,2 mln zł zysku netto
12:09 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2020 r.
08/05/20 15:07 MOSTALZAB: Aneks do umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości w Bytomiu
05/05/20 18:26 MOSTALZAB: Otrzymanie pisma z PORR GmbH & Co. KGaA w sprawie wstrzymania kontraktu
30/04/20 09:44 MOSTALZAB: Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
23/04/20 12:22 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Politechniką Śląską w Gliwicach
16/04/20 14:31 MOSTALZAB: Otrzymanie istotnego zamówienia w ramach umowy ramowej z Alstom Transport S.A.
14/04/20 18:35  brak uprawnień Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem Elektrobudowy
18:22 MOSTALZAB: Podjęcie decyzji o wstępnym zainteresowaniu przejęciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrobudowa S.A. w upadłości
14:02 MOSTALZAB: Otrzymanie istotnego zamówienia w ramach umowy ramowej z Alstom Transport S.A.
09/04/20 18:54 MOSTALZAB: Otrzymanie zamówienia przez spółkę zależną od Steinmüller Babcock Environment GmbH
18:49 MOSTALZAB: Podpisanie Aneksu do Umowy przez spółkę zależną z Hitachi Zosen Inova AG
17:00 MOSTALZAB: Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
15:10 MOSTALZAB: Zawarcie Aneksu przez spółkę zależną - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z mBank S.A.
18/03/20 15:30  brak uprawnień Mostostal Zabrze celuje w roczny zysk netto na poziomie 20 mln zł - strategia
15:00 MOSTALZAB: Strategia rozwoju Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2020-2022
03/03/20 15:35  brak uprawnień Oferta konsorcjum z Mostostalem Zabrze za 183,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Miasta Gliwice
15:22 MOSTALZAB: Otwarcie ofert na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach
27/02/20 20:49 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz skonsolidowanego raportu rocznego
« następne poprzednie »