Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 09:30
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

30/09/19 15:08 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie linii kredytowej.
14:43 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do umowy o Gwarancje Ubezpieczeniowe.
14/08/19 17:33 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
12/08/19 08:52 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
29/07/19 12:42 MOSTALPLC: Zawarcie z Uniqa Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Umowy Generalnej o Gwarancje Ubezpieczeniowe.
24/07/19 13:14 MOSTALPLC: Zmiany w zarządzie Spółki
23/07/19 10:29 MOSTALPLC: Korekta Raportu nr 20/2019 z dnia 23.07.2019 r. - Rezygnacja Prezesa Zarządu
10:03 MOSTALPLC: Rezygnacja Prezesa Zarządu
22/07/19 11:17 MOSTALPLC: Zawarcie kontraktu
17/07/19 12:45 MOSTALPLC: Zawarcie aneksu z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
03/07/19 15:30 MOSTALPLC: Zawarcie porozumienia do umowy.
28/06/19 13:51 MOSTALPLC: Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych.
27/06/19 13:08 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie linii kredytowej.
25/06/19 12:20 MOSTALPLC: Powołanie Zarządu Mostostal Płock S.A.
17/06/19 14:50 MOSTALPLC: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5
04/06/19 12:44 MOSTALPLC: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.
12:42 MOSTALPLC: Powołanie członka Rady Nadzorczej.
12:41 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
15/05/19 17:36 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/05/19 08:51 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
08/05/19 14:40 MOSTALPLC: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.
14:38 MOSTALPLC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.
30/04/19 06:48 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/04/19 10:25 MOSTALPLC: Podpisanie kontraktu.
16/04/19 18:01 MOSTALPLC: Pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego.
07/03/19 10:41 MOSTALPLC: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
25/02/19 16:06 MOSTALPLC: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14/02/19 14:45 MOSTALPLC: Podpisanie aneksów do umów: o udzielenie linii kredytowych oraz gwarancji bankowych
16/01/19 09:51 MOSTALPLC: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
20/11/18 10:46 MOSTALPLC: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH
« następne poprzednie »