Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.06.04, godz. 09:02
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

06/03/20 17:54 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (3/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta ? zmiana nazwy Spółki oraz informacja o zmianie adresu Emitenta, adresu strony internetowej Emitenta oraz adresu e
14/02/20 17:23 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
10/02/20 11:36 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie akcji Tario AB
31/01/20 18:27 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
18:15 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez MobiMedia Solution w zakresie nabycia znaczącego pakietu akcji 2Intellect.com- ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
18:10 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej nabycia znacznego pakietu akcji 2Intellect.com
20/01/20 17:04 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
10/01/20 15:36 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie udziałów PU Group Ltd
12:17 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/01/20 17:01 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Ziszczenie się warunku istotnej umowy
19/12/19 20:52 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20:46 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie poprawionego zawiadomienia o transakcji od osoby zobowiązanej
18/12/19 21:56 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji od osoby zobowiązanej
18:40 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18:17 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18:03 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14/12/19 08:54 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (14/2019) Uzupełnienie raportu 10/2019 ? Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej
12/12/19 21:33 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
21:23 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (13/2019) Powołanie osoby zarządzającej
21:21 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (12/2019) Rezygnacja Prokurenta
21:19 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (11/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej
21:17 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (10/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:14 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku
11/12/19 08:55 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy
10/12/19 10:10 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
14/11/19 20:35 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 grudnia 2019 roku
20:27 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 12.12.2019 r.
19:20 brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (7/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
06/11/19 09:11 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - zwiększenie zaangażowania w PU Group
14/10/19 16:29 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - płatność zaliczkowa za udziały PU Group
« następne poprzednie »