Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.05, godz. 01:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/07/20 14:32 MENNICA: Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy z bankiem
14:25 MENNICA: Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy z bankiem
01/07/20 16:47 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
29/06/20 23:34  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (5/2020) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2020r.
22/06/20 16:08 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy
02/06/20 14:04 MENNICA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
12:41 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
12:36 MENNICA: Korekta raportu bieżącego nr 19/2020 w sprawie zawarcia znaczącej umowy
09:42 MENNICA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 czerwca 2020 roku
01/06/20 18:59  brak uprawnień Walne zgromadzenie Mennicy zdecydowało o skupie akcji własnych
18:50 MENNICA: Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
18:49  brak uprawnień Mennica wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
18:42 MENNICA: Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz pokryciu straty
18:37 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2020 roku
14:40  brak uprawnień Mennica złożyła ofertę w przetargu na system poboru opłat w transporcie pasażerskim na Pomorzu
14:09 MENNICA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Spółkę decyzji o złożeniu oferty w przetargu publicznym na "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej" ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o.
25/05/20 15:39 MENNICA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 13/2020
12:44 MENNICA: Zawarcie znaczącej umowy
23/05/20 11:56 MENNICA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21/05/20 12:48  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
14/05/20 00:14 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 19:07 MENNICA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
08/05/20 19:11  brak uprawnień Multico chce, by NWZ Mennicy zdecydowało o skupie akcji własnych
19:00 MENNICA: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 czerwca 2020 roku
18:01 MENNICA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
05/05/20 19:05 MENNICA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:59 MENNICA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/05/20 14:31 MENNICA: Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty
30/04/20 18:37  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
12:47  brak uprawnień Mennica chce wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję
« następne poprzednie »