Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 00:39
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

24/11/20 15:08 MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej
19/11/20 13:44 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/11/20 14:33 MEGARON S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
30/10/20 13:31 MEGARON S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
19/10/20 19:04 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania - korekta
18:54 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania - korekta
16/10/20 14:15 MEGARON S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Megaron S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14:07 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
13:59 MEGARON S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/10/20 11:46 MEGARON S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
30/09/20 13:13 MEGARON S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEGARON S.A.
22/09/20 07:42 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16/09/20 12:10 MEGARON S.A.: Informacja poufna - ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej
24/08/20 11:20 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A - korekta
06/08/20 13:12 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
29/06/20 12:50  brak uprawnień Megaron przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy na cele dywidendowe
12:44 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
12:15 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2020r.
24/06/20 17:01 MEGARON S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.
09/06/20 13:55 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca
08/06/20 17:22 MEGARON S.A.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
05/06/20 08:22 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/06/20 15:34  brak uprawnień Megaron chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy na cele dywidendowe
15:19 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.
28/05/20 09:13 MEGARON S.A.: Informacja Poufna - Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm"
30/04/20 17:12 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/04/20 15:09 MEGARON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
14:54 MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie aneksów do umów kredytowych
01/04/20 16:28 MEGARON S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
24/02/20 15:08 MEGARON S.A.: Powołanie członka Komitetu Audytu
« następne poprzednie »