Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 00:13
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/09/19 13:12 brak uprawnień MEDINICE SA (24/2019) Podsumowanie subskrypcji akcji serii H1
10/09/19 13:27 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
09/09/19 16:42 brak uprawnień MEDINICE SA (23/2019) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
06/09/19 14:39 brak uprawnień MEDINICE SA (22/2019) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Medinice S.A.
30/08/19 14:24 brak uprawnień MEDINICE SA (21/2019) Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii H1
29/08/19 12:13 MEDINICE S.A.: Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii H1
20/08/19 17:57 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
08/08/19 15:26 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
07/08/19 15:25 MEDINICE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.) oraz informacja o niewywołaniu skutków prawnych przez poprzednią przedmiotową Uchwałę Zarządu
31/07/19 18:03 MEDINICE S.A.: Opłacenie wszystkich akcji serii H1
30/07/19 17:45 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
17:28 MEDINICE S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29/07/19 17:09 brak uprawnień MEDINICE SA (20/2019) Raport kwartalny Medinice S.A. za II kwartał 2019 r.
23/07/19 19:05 MEDINICE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
17/07/19 10:52 brak uprawnień MEDINICE SA (19/2019) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 r.
12/07/19 15:04 MEDINICE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.)
01/07/19 13:58 MEDINICE S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej
26/06/19 14:46 MEDINICE S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie działań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
14:12 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
14:07 brak uprawnień MEDINICE SA (18/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
14:01 MEDINICE S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
17/06/19 22:26 MEDINICE S.A.: Zawarcie umów lock-up przez akcjonariuszy Spółki
30/05/19 21:07 MEDINICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
19:14 brak uprawnień MEDINICE SA (17/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.
28/05/19 18:19 brak uprawnień MEDINICE SA (16/2019) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medinice S.A
18:11 brak uprawnień MEDINICE SA (15/2019) Jednostkowy raport roczny Medinice S.A
27/05/19 14:30 MEDINICE S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności krótkoterminowych
11:32 brak uprawnień MEDINICE SA (14/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Medinice S.A.
15/05/19 17:53 brak uprawnień MEDINICE SA (13/2019) Raport kwartalny Medinice S.A. za I kw. 2019 r.
10/05/19 15:08 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od European Patent Office na wynalazek "PacePress"
« następne poprzednie »