Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.28, godz. 13:37
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/05/20 17:19 brak uprawnień MEDINICE SA (13/2020) Raport kwartalny Medinice S.A. za I kwartał 2020 r.
15/05/20 15:30 brak uprawnień MEDINICE SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.
15:21 MEDINICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.
12/05/20 16:07 brak uprawnień MEDINICE SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
05/05/20 10:57 MEDINICE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
29/04/20 17:32 brak uprawnień MEDINICE SA (10/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medinice S.A
17:27 brak uprawnień MEDINICE SA (9/2020) Jednostkowy raport roczny Medinice S.A
27/04/20 15:11 brak uprawnień MEDINICE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
22/04/20 15:55 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek "CoolCryo"
17/04/20 08:56 MEDINICE S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego założenia spółki w Stanach Zjednoczonych
09/04/20 13:10 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek "CoolCryo"
12/03/20 13:40 brak uprawnień MEDINICE SA (7/2020) Podpisanie umowy z audytorem
11/03/20 10:46 brak uprawnień MEDINICE SA (6/2020) Wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
10/03/20 15:05 brak uprawnień MEDINICE SA (5/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
14:57 MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
14:52 brak uprawnień MEDINICE SA (4/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
14:46 MEDINICE S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
24/02/20 09:36 MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie MiniMax
13/02/20 17:28 brak uprawnień MEDINICE SA (3/2020) Raport kwartalny Medinice S.A. za IV kwartał 2019 r.
12/02/20 17:11 brak uprawnień MEDINICE SA (2/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 10 marca 2020 r.
17:04 MEDINICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 10 marca 2020 r.
31/01/20 12:00 brak uprawnień MEDINICE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
23/01/20 12:56 brak uprawnień Spółka Medinice sprzedała licencję na PacePress na rynek indyjski
12:21 MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na sprzedaż produktu PacePress na rynku indyjskim
08/01/20 13:30 brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki MEDINICE S.A.
03/01/20 09:35 MEDINICE S.A.: Zakończenie prac inżynieryjnych w projekcie "PacePress"
31/12/19 13:07 brak uprawnień MEDINICE SA (28/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
12/11/19 17:32 brak uprawnień MEDINICE SA (27/2019) Raport kwartalny Medinice S.A. za III kwartał 2019 r.
01/10/19 14:38 brak uprawnień MEDINICE SA (26/2019) Powołanie Zarządu na nową kadencję oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Medinice S.A.
27/09/19 15:08 MEDINICE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz dwóch umów z niemieckim producentem sprzętu medycznego
« następne poprzednie »