Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 09:17
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

28/05/20 15:51 brak uprawnień MDG liczy na zwiększenie liczby wniosków o płatność w USA do 8 tys. w IV kw.
26/05/20 18:51 brak uprawnień Medicalgorithmics miał w I kw. 2020 roku 3,3 mln zł straty netto j. d.
18:30 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 13:24 brak uprawnień Medicalgorithmics spodziewa się w II kw. '20 spadku przychodów, ale też spadku kosztów (wywiad)
11:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zwiększenie zaangażowania powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce
11/05/20 16:06 brak uprawnień MDG złożył w kwietniu 4,9 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 35 proc. mniej mdm
15:38 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2020 r.
13:50 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. - podsumowanie kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G
06/05/20 15:46 MEDICALGORITHMICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
05/05/20 14:39 brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki MEDICALGORITHMICS SA
30/04/20 10:32 brak uprawnień Medicalgorithmics miał w 2019 roku 4,3 mln zł zysku netto (popr.)
29/04/20 19:11 brak uprawnień Medicalgorithmics miał w 2019 roku 4,3 mln zł straty netto
18:27 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:24 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz raportu rocznego
14/04/20 20:25 MEDICALGORITHMICS S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
10/04/20 17:33 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
16:59 brak uprawnień MDG złożył w marcu 7.535 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 4 proc. więcej mdm
16:33 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2020 r.
12:07 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
08/04/20 15:04 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o otrzymaniu interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skorzystania z preferencji IP Box
06/04/20 13:35 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
23/03/20 17:58 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
18/03/20 17:17 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
10/03/20 15:17 brak uprawnień MDG złożył w lutym 7.235 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 15,5 proc. więcej mdm
15:08 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2020 r.
03/03/20 11:57 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
18/02/20 11:35 brak uprawnień Fundusze Rockbride TFI mają powyżej 5 proc. akcji Medicalgorithmics
11:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
11/02/20 17:43 brak uprawnień MDG złożył w styczniu 6.262 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 14,3 proc. mniej mdm
17:19 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2020 r.
« następne poprzednie »