Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 16:39
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

11/09/19 19:42 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2019 r.
04/09/19 17:11  brak uprawnień MDG chce mieć do końca '19 umowy z ubezpieczycielami, obejmującymi ok. 81 proc. osób w USA
03/09/19 18:56  brak uprawnień Medicalgorithmics miał w II kw. 2019 roku 1,4 mln zł zysku netto j. d.
18:06 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/19 17:15 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
09:00  brak uprawnień MDG złożył w lipcu 7.707 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, więcej o 15,8 proc. mdm
08:52 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2019 r.
25/07/19 21:08 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
23/07/19 09:39  brak uprawnień Pekao IB wycenia Medicalgorithmics na 23,5 zł na akcję
22/07/19 13:52 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
11/07/19 15:43 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2019 r.
01/07/19 08:15  brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajnej listy uczestników indeksu WIGdiv
26/06/19 16:20  brak uprawnień MEDICALGORITHMICS SA (1/2019) Medicalgorithmics Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
15:55  brak uprawnień MEDICALGORITHMICS SA (1/2019) Medicalgorithmics Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:05 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
14:47 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku
14:34 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
25/06/19 16:01 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki
21/06/19 17:19 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku
18/06/19 16:29 MEDICALGORITHMICS S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok oraz pozostałe uchwały Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
12/06/19 13:25 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
11/06/19 16:44  brak uprawnień MDG złożył w maju 7.533 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, mniej o 8,3 proc. mdm
16:38 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w maju 2019 r.
13:35 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
05/06/19 17:53 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego
17:36 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
31/05/19 11:59 MEDICALGORITHMICS S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
11:52 MEDICALGORITHMICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.
11:39 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018
29/05/19 11:09 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
« następne poprzednie »