Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.08.05, godz. 12:57
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

21/07/20 07:32 brak uprawnień MedApp złożył do KNF prospekt; planuje przeniesienie notowań na rynek główny oraz emisję akcji
20/07/20 21:06 brak uprawnień MEDAPP SA (23/2020) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
17/07/20 19:58 brak uprawnień MEDAPP SA (22/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
19:56 brak uprawnień MEDAPP SA (21/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
16/07/20 11:30 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy przez MedApp S.A z Parexel International na doradztwo w zakresie Certyfikacji FDA (Food and Drug Administration ) aplikacji CarnaLife Holo
10/07/20 17:19 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwał
17:11 brak uprawnień MEDAPP SA (20/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwał
08/07/20 19:02 MEDAPP S.A.: Zmiana udziału akcjonariusza w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta
07/07/20 09:52 MEDAPP S.A.: Pilotażowa Umowa wdrożenia CarnaLife System z CARINTART Sp. z o.o.
06/07/20 14:36 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy wykorzystania systemu telemedycznego CarnaLife
02/07/20 23:08 MEDAPP S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
23:00 MEDAPP S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta i realizacji praw z warrantów przez osobę nadzorującą
01/07/20 18:59 brak uprawnień MEDAPP SA (19/2020) Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta
08:54 brak uprawnień MEDAPP SA (18/2020) Uzupełnienie raportu rocznego z dnia 30 czerwca 2020 roku
30/06/20 22:32 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29.06.2020 roku
22:20 brak uprawnień MEDAPP SA (17/2020) Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019
20:17 brak uprawnień MEDAPP SA (16/2020) Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku
20/06/20 07:49 brak uprawnień MEDAPP SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki
18/06/20 05:44 MEDAPP S.A.: Umowa sprzedaży aplikacji CarnaLife System
17/06/20 08:11 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy wykorzystania systemu CarnaLife Holo ze szpitalem NEO Hospital Sp. z o.o. ONE Spólka komandytowa
09/06/20 22:35 MEDAPP S.A.: Odnowienie certyfikacji systemu telemedycznego CarnaLife
13:17 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08.06.2020 roku
09:53 brak uprawnień MEDAPP SA (14/2020) Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2020 roku
02/06/20 19:31 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał
19:21 brak uprawnień MEDAPP SA (13/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał
28/05/20 07:16 brak uprawnień MEDAPP SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki
15/05/20 18:22 brak uprawnień MEDAPP SA (11/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
12/05/20 15:00 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał
11/05/20 20:41 brak uprawnień MEDAPP SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał
08/05/20 22:15 MEDAPP S.A.: Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych
« następne poprzednie »