Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 01:11
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

21/10/19 20:06 brak uprawnień Mabion uzgodnił z EBI warunki udzielenia kredytu do 30 mln euro
19:58 MABION S.A.: Uzgodnienie warunków oraz podjęcie decyzji o zawarciu dokumentacji finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
15/10/19 09:41 brak uprawnień Mabion będzie skupiać się w '20 m. in. na zmianie skali produkcji MabionCD20 (wywiad)
13/09/19 07:44 brak uprawnień Mabion jest w ostatniej fazie przygotowania odpowiedzi do Europejskiej Agencji Leków
12/09/19 23:07 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu półrocznego
19/08/19 14:51 MABION S.A.: Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania produktu leczniczego
14/08/19 19:35 MABION S.A.: Informacja dotycząca współpracy z Mylan
06/08/19 16:51 MABION S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
30/07/19 17:32 brak uprawnień Połączenie firmy z grupy Pfizer z Mylanem bez wpływu na współpracę w zakresie rejestracji MabionCD20
26/07/19 08:56 brak uprawnień DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Mabion, cena docelowa akcji 105 zł
25/07/19 15:54 MABION S.A.: Informacja od Europejskiej Agencji Leków nt. oceny wyniku inspekcji GMP w zakresie wytwarzania leku MabionCD20 w Kompleksie w Konstantynowie Łódzkim
23/07/19 17:11 brak uprawnień Mabion uzyskał certyfikat GMP dot. wytwarzania substancji czynnej
17:00 MABION S.A.: Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania substancji czynnej
17/07/19 11:20 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Mabion, cena docelowa akcji 118,1 zł
01/07/19 15:42 brak uprawnień Mabion otrzymał od EMA drugą rundę pytań w ramach rejestracji leku MabionCD20
15:23 MABION S.A.: Otrzymanie drugiej rundy pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków
28/06/19 17:32 MABION S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej składu Zarządu Spółki
25/06/19 15:24 MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. - korekta
19/06/19 14:30 MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r.
18/06/19 16:08 MABION S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.
12/06/19 16:33 MABION S.A.: Realizacja ostatniego warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim
27/05/19 12:58 MABION S.A.: Przyjęcie przez Europejską Agencję Leków drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 do oceny
20/05/19 16:03 MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
16/05/19 18:57 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu kwartalnego
06/05/19 09:40 brak uprawnień Mabion złożył w EMA drugi wniosek rejestracyjny dot. leku MabionCD20 (opis)
09:30 brak uprawnień Mabion złożył w EMA drugi wniosek rejestracyjny dot. leku MabionCD20
09:22 MABION S.A.: Złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego dotyczącego leku MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków
30/04/19 15:51 MABION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
25/04/19 14:05 brak uprawnień Artur Chabowski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Mabionu
13:51 MABION S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu
« następne poprzednie »