Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.07, godz. 16:47
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

06/07/20 12:21 LENTEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki
02/07/20 15:42 LENTEX: Wypłata dywidendy - aktualizacja
13:24 LENTEX: Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 02.07.2020r.
08/06/20 12:01 LENTEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
05/06/20 23:37 LENTEX: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
04/06/20 17:39 LENTEX: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:02 LENTEX: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 04.06.2020r.
13:05  brak uprawnień WZ Lenteksu zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję
12:43 LENTEX: Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
26/05/20 15:37 LENTEX: Powołanie Członków Zarządu na kolejną wspólną kadencję
22/05/20 08:02 LENTEX: LENTEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/20 12:06 LENTEX: Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat
15/05/20 14:05 LENTEX: Szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 roku
08/05/20 14:17 LENTEX: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
10:03 LENTEX: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019
05/05/20 15:12 LENTEX: Podjęcie decyzji o zamiarze wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin
14:26 LENTEX: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019
06/04/20 14:24 LENTEX: Zawarcie umowy sprzedaży 777 895 akcji Gamrat
03/04/20 13:48  brak uprawnień Gamrat kupi od Lenteksu 777.895 akcji własnych po 22,90 zł
13:21 LENTEX: Odpowiedź na złożoną przez Lentex Ofertę sprzedaży akcji Gamrat
30/03/20 22:12 LENTEX: Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż 835 443 sztuk akcji Gamrat
22:03 LENTEX: Korekta raportu bieżącego nr 9/2020
27/03/20 12:48  brak uprawnień Lentex planuje sprzedać 835.443 akcji swojej spółki zależnej Gamrat
12:29 LENTEX: Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat
08:13 LENTEX: LENTEX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:04 LENTEX: LENTEX formularz raportu rocznego
23/03/20 15:42 LENTEX: Ocena wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki
14:41 LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
27/02/20 15:47 LENTEX: Szacunkowe wyniki za rok 2019
24/02/20 13:46 LENTEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki
« następne poprzednie »