Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 21:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/11/20 07:48 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu kwartalnego
27/10/20 14:08 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za III kwartał 2020 roku.
21/08/20 05:31 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu półrocznego
18/08/20 15:03 LENA LIGHTING: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze w 2020 roku.
12/08/20 11:24 LENA LIGHTING: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki
03/06/20 09:49  brak uprawnień LENA LIGHTING SA (3/2020) Lena Lighting Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
01/06/20 16:12 LENA LIGHTING: Skład nowo powołanego Komitetu Audytu
15:46 LENA LIGHTING: Powołanie Zarządu na kolejna kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejna kadencję.
15:42 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Wiktor Andrzaszak) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:38 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Michał Deiksler) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:34 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jakub Byliński) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:29 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jacek Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:22 LENA LIGHTING: Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Andrzej Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.
15:16 LENA LIGHTING: Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 01 czerwca 2020r. uchwały o wypłacie dywidendy.
15:15  brak uprawnień Lena Lighting wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję
15:10 LENA LIGHTING: Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 01 czerwca 2020r.
15:05 LENA LIGHTING: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2020 roku
15/05/20 08:16 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu kwartalnego
06/05/20 13:52 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r.
28/04/20 15:18 LENA LIGHTING: Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021
12:12 LENA LIGHTING: Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki w dniu 01 czerwca 2020r.
17/04/20 11:16 LENA LIGHTING: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019r.
31/03/20 19:48 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu rocznego
19:42 LENA LIGHTING: Uzupełnienie raportu rocznego R o niezałączone oświadczenia Rady Nadzorczej
09:05  brak uprawnień LENA LIGHTING SA (2/2020) Raport - Ład korporacyjny 2019r.
08:03 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu rocznego
24/03/20 14:09  brak uprawnień Lena Lighting chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
13:58 LENA LIGHTING: Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
12/03/20 11:04  brak uprawnień LENA LIGHTING SA (1/2020) Lena Lighting Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
02/03/20 10:02 LENA LIGHTING: Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu
« następne poprzednie »