Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 14:44
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

27/11/20 20:04 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
19:15 LARQ S.A.: Zainicjowanie otwarcia postępowania restukturyzacyjnego przez Synergic sp. z o.o.
08:28 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
16/11/20 09:50 LARQ S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
09/11/20 16:29 LARQ S.A.: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
04/11/20 15:43 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
02/11/20 18:58 LARQ S.A.: Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
30/10/20 11:27 LARQ S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
27/10/20 17:34 LARQ S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii J oraz serii K1-K3
23/10/20 14:46 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa trwałego - udziałów w spółce zależnej
22/10/20 16:19 LARQ S.A.: Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu
14:57 LARQ S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
20/10/20 19:32 LARQ S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na dzień 23 października 2020 roku
19/10/20 18:52  brak uprawnień LARQ SA (6/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
18:46  brak uprawnień LARQ SA (5/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
18:34 LARQ S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
18:28 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 19 października 2020 roku
18:17 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2020 roku
11:25 LARQ S.A.: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
11:08 LARQ S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej
15/10/20 11:07 LARQ S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
07/10/20 19:30 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
01/10/20 19:26 LARQ S.A.: Powołanie Członka Zarządu
30/09/20 10:42 LARQ S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
29/09/20 18:40 LARQ S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii I
16:49  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LARQ SA
26/09/20 13:40 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
25/09/20 18:32 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu półrocznego
24/09/20 17:31 LARQ S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą YouLead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
22/09/20 21:42 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
« następne poprzednie »