Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.18, godz. 22:02
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

25/07/19 13:26 KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku.
23/07/19 15:28 KRUSZWICA: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
14:32 KRUSZWICA: Powołanie osoby zarządzającej w ZT "Kruszwica" S.A.
14:15 KRUSZWICA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
13:50 KRUSZWICA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
26/06/19 09:56 KRUSZWICA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.
19/06/19 14:58 KRUSZWICA: Rezygnacja osoby zarządzającej w ZT "Kruszwica" S.A
06/06/19 12:40 KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.
05/06/19 11:56 KRUSZWICA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
11:41 KRUSZWICA: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.
11:33  brak uprawnień Kruszwica wypłaci 2,56 zł dywidendy na akcję za '18
11:25 KRUSZWICA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.
15/05/19 17:22 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/19 12:23 KRUSZWICA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.
08/05/19 18:35 KRUSZWICA: Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2018 rok
11:56  brak uprawnień Kruszwica chce wypłacić 2,56 zł dywidendy na akcję za '18
11:48 KRUSZWICA: Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok
29/03/19 17:31 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz raportu rocznego
27/03/19 11:32 KRUSZWICA: Powołanie osoby zarządzającej w ZT "Kruszwica" S.A.
06/02/19 15:25 KRUSZWICA: Rezygnacja osoby zarządzającej ZT "Kruszwica" S.A.
23/01/19 14:03 KRUSZWICA: Terminarz raportów okresowych na 2019 rok
10/12/18 09:49 KRUSZWICA: Zmiana udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w ZT "Kruszwica" S.A.
06/12/18 18:43  brak uprawnień Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia
15/11/18 17:11 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/09/18 17:06 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/07/18 16:58 KRUSZWICA: Zawarcie znaczącej umowy ze spółką LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
07/06/18 11:16 KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku.
06/06/18 16:44 KRUSZWICA: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wybór składu Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej.
14:18 KRUSZWICA: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
« następne poprzednie »