Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 08:13
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

05/09/19 15:56 KOMPUTRONIK S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
31/08/19 23:29 KOMPUTRONIK S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.
30/08/19 13:53 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta
29/08/19 17:53 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/08/19 14:28 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. umowy na faktoring wierzytelności pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej Komputronik a Pekao Faktoring sp. z o.o
27/08/19 15:18 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
23/08/19 23:33 KOMPUTRONIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r.
22/08/19 23:11 KOMPUTRONIK S.A.: Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku możliwej emisji akcji lub obligacji zamiennych na akcje.
05/08/19 15:30 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
05/07/19 18:58 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
28/06/19 17:23 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium
17:04 KOMPUTRONIK S.A.: Wypowiedzenie umowy w przedmiocie pełnienia funkcji Animatora Emitenta
16:21 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
14/05/19 15:23 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta
15:17 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy Emitentem oraz spółką z Grupy Kapitałowej Emitenta a mBankiem
29/04/19 17:02 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej.
06/03/19 16:00 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja nt. prawomocnego uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie powództwa wzajemnego z udziałem spółki zależnej Emitenta
08/02/19 19:13 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/02/19 12:19 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/01/19 16:13 KOMPUTRONIK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
17/12/18 23:07 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/12/18 11:08 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
13/11/18 16:03 KOMPUTRONIK S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Komputronik S.A.
09/11/18 12:35 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy Komputronik a mBankiem
22/10/18 17:55 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium
01/10/18 13:56 KOMPUTRONIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A. w dniu 28 września 2018 r.
28/09/18 14:41 KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
09:36 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
27/09/18 15:24 KOMPUTRONIK S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
15:11 KOMPUTRONIK S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
« następne poprzednie »