Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.19, godz. 21:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

18/09/19 11:57 KETY: Powołanie nowego Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.
14/08/19 09:53 KETY: Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
12/08/19 14:49 KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
09/08/19 18:09 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H
08/08/19 17:14 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
07:20  brak uprawnień Przed sesją (Konrad Ryczko)
07/08/19 17:14 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/07/19 15:32 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
16/07/19 12:57 KETY: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
04/07/19 13:59 KETY: Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
02/07/19 13:50 KETY: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
26/06/19 13:28 KETY: Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za drugi kw. 2019 r.
14/06/19 14:47 KETY: Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
11/06/19 13:47 KETY: Wykup obligacji i ich umorzenie
10/06/19 16:49 KETY: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
07/06/19 13:14 KETY: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
05/06/19 17:59 KETY: Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
30/05/19 18:04 KETY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.
17:58 KETY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
17:48 KETY: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
28/05/19 12:49 KETY: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/19 14:08 KETY: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
25/04/19 14:09 KETY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
24/04/19 17:08 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/04/19 18:02 KETY: Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą.
17:22 KETY: KETY formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:19 KETY: KETY formularz raportu rocznego
27/03/19 17:09 KETY: Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2019 r.
26/02/19 18:00 KETY: Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP
08/02/19 14:32 KETY: Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z 6 lutego 2019 roku
« następne poprzednie »