Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 11:29
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/11/20 22:39 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/09/20 22:25 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
29/06/20 14:38 IZOLACJA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r.
26/06/20 07:55 IZOLACJA: Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 24.06.2020 r.
25/05/20 22:59 IZOLACJA: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 24 czerwca 2020 r.
22:26 IZOLACJA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21/05/20 19:03 IZOLACJA: Otrzymanie subwencji finansowej
14/05/20 00:21 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/04/20 21:30 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/03/20 21:42 IZOLACJA: Wpływ stanu zagożenia epidemicznego koronowirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i finansową
03/01/20 22:47 IZOLACJA: Terminy publikacji raportów w 2020 roku
22/11/19 21:25 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/09/19 23:08 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22:56 IZOLACJA: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok
22:02 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/06/19 14:41 IZOLACJA: Powołanie Zarządu na nową kadencję
14:31 IZOLACJA: Powołanie komitetu audytu
14:22 IZOLACJA: Powołanie członków Rady nadzorczej, jej ukonstytuowanie
14:13 IZOLACJA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r.
14:11 IZOLACJA: Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 14.06.2019 r.
07/06/19 14:50 IZOLACJA: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej
19/05/19 20:34 IZOLACJA: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r.
20:22 IZOLACJA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/05/19 15:08 IZOLACJA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
06/05/19 07:16 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
03/05/19 21:22 IZOLACJA: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. za 2019 roku
30/04/19 23:25 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/01/19 10:38 IZOLACJA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
30/10/18 23:11 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/09/18 00:10 IZOLACJA: IZOLACJA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
« następne poprzednie »