Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 04:29
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/10/19 06:44 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
02/10/19 14:54 IZOBLOK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
20/09/19 17:46 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/09/19 17:03 IZOBLOK S.A.: Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za 1Q 2019/2020
27/08/19 17:17 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz raportu rocznego
19/08/19 23:27 IZOBLOK S.A.: Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2018/2019
31/07/19 15:36 IZOBLOK S.A.: Umowa znacząca Auria Solutions Ltd
30/07/19 16:59  brak uprawnień Izoblok rozpoczął przegląd opcji strategicznych
16:51 IZOBLOK S.A.: Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych
19/07/19 15:25 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca Jaguar Land Rover Limited
10/06/19 23:26 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta
05/06/19 16:47 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z bankiem Santander
14/05/19 16:08 IZOBLOK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
23/04/19 17:30 IZOBLOK S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
27/03/19 16:53  brak uprawnień Noble Funds TFI ma mniej niż 5 proc. liczby głosów Izobloku
16:41 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji Emitenta
26/03/19 20:59 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/03/19 10:26  brak uprawnień Izoblok może zrealizować zamówienia z BMW na 47 mln zł
15/03/19 23:52 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca BMW
31/01/19 15:55  brak uprawnień Izoblok spodziewa się w '19 spadku produkcji w Niemczech o ok. 8 proc.
30/01/19 00:22 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/01/19 17:45 IZOBLOK S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019
15/01/19 15:04 IZOBLOK S.A.: Odwołanie członka Zarządu IZOBLOK S.A.
10/01/19 08:59  brak uprawnień Noble Securities obniżył cenę docelową dla akcji Izobloku do 45 zł
14/11/18 11:57 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca BMW
09/11/18 10:11  brak uprawnień TFI PZU ma poniżej 5 proc. na walnym Izobloku
09:54 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji Emitenta
02/11/18 10:29 IZOBLOK S.A.: Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
31/10/18 17:56 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 31.10.2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
« następne poprzednie »