Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 01:32
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

04/08/20 11:34 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
10/07/20 13:28 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
02/07/20 15:31 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z firmą Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o.
12/05/20 14:04 IZOBLOK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
15/04/20 08:46  brak uprawnień Izoblok wznawia negocjacje ws. przejęcia słowackiej firmy Euro Dabo
08:34 IZOBLOK S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.
25/03/20 17:07 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/03/20 14:30 IZOBLOK S.A.: Wpływ sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A.
16/03/20 13:04 IZOBLOK S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta
04/02/20 15:47  brak uprawnień Izoblok szacuje spadek produkcji automotive w Europie na 15 proc. w porównaniu do lat '18-19
24/01/20 17:16 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/01/20 14:48 IZOBLOK S.A.: Aneks do umowy znaczącej
10/01/20 16:55  brak uprawnień Izoblok ma umowę inwestycyjną; wartość inwestycji w spółkę zależną może wynieść max. 8 mln euro
16:26 IZOBLOK S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
20/12/19 16:25  brak uprawnień Izoblok nie skupi żadnej akcji własnej w buybacku
16:13 IZOBLOK S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych
15:59  brak uprawnień Izoblok może zrealizować zamówienia dla Audi Hungaria za 43 mln zł
15:48 IZOBLOK S.A.: umowa znacząca AUDI Hungaria
17/12/19 21:32 IZOBLOK S.A.: Zawieszenie negocjacji z DABO PRECISION Co. Ltd.
13/12/19 14:26  brak uprawnień Izoblok rozpoczyna skup 120 tys. akcji własnych po 34 zł za sztukę (opis)
14:09  brak uprawnień Izoblok rozpoczyna skup 120 tys. akcji własnych po 34 zł za sztukę
13:57 IZOBLOK S.A.: Przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim Santander Bank Polska S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta
26/11/19 17:52  brak uprawnień Izoblok ma list intencyjny ws. przejęcia słowackiej firmy Euro Dabo
17:17 IZOBLOK S.A.: Zawarcie listu intencyjnego oraz umowy o zachowaniu poufności z DABO PRECISION Co. Ltd.
29/10/19 15:51 IZOBLOK S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
15:39 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 29.10.2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
15:28 IZOBLOK S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 29.10.2019 r.
03/10/19 06:44 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
02/10/19 14:54 IZOBLOK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
20/09/19 17:46 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
« następne poprzednie »