Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.23, godz. 22:36
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/09/19 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 16:28 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r.
14/08/19 10:59 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
22/07/19 09:37 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)
04/07/19 14:47 INTROL S.A.: Otrzymanie niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.
26/06/19 10:27 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
10:20 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
18/06/19 13:05 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
13:02 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
12/06/19 11:55  brak uprawnień INTROL SA (1/2019) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu INTROL S.A. za 2018 rok.
09:03 INTROL S.A.: Wybór Biegłego Rewidenta
08:49 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.
07/06/19 13:43 INTROL S.A.: Informacja dotycząca porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.
31/05/19 13:10 INTROL S.A.: Zmiany w Statucie Spółki - rejestracja zmiany Statutu w zakresie podejmowania uchwał przez Zarząd
27/05/19 15:55 INTROL S.A.: Projekt uchwały nr 16 ZWZ INTROL S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszony przez akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o.
22/05/19 15:45 INTROL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.
15:41 INTROL S.A.: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.
21/05/19 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/19 17:55 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz raportu rocznego
17:40 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23/04/19 16:30  brak uprawnień Introl szacuje, że w '18 miał 1,4 mln zł zysku netto i 455,7 mln zł przychodów
16:12 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2018 r.
09/04/19 14:10 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 9 kwietnia 2019 r.
13:58  brak uprawnień Introl wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
13:51 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
13:45 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 9 kwietnia 2019 r.
03/04/19 14:08 INTROL S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem 500 000 akcji własnych Spółki
29/03/19 14:48 INTROL S.A.: INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
27/03/19 15:52  brak uprawnień Introl odpisał wartość pożyczek udzielonych Smart In w wysokości 19,18 mln zł
15:20 INTROL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie objęcia wybranych należności Smart In Sp. z o.o. Sp. k. odpisami aktualizacyjnymi
« następne poprzednie »