Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 21:29
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/11/20 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/20 10:53 INTROL S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10:47 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.
10:35 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
07/10/20 13:46  brak uprawnień Introl wypłaci 0,38 zł dywidendy na akcję
13:43 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 października 2020 r.
13:39 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
13:32 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 października 2020 r.
06/10/20 17:56 INTROL S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego
05/10/20 15:25 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A.
28/09/20 10:49 INTROL S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
23/09/20 12:26 INTROL S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.
12:19 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
16/09/20 16:57 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
10/09/20 08:34 INTROL S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
08/09/20 14:02  brak uprawnień Akcjonariusze Introlu zdecydują 7 października o wypłacie 0,38 zł dywidendy
13:46 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.
13:33 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.
03/09/20 17:22 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/20 18:43 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 r.
24/08/20 10:48 INTROL S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
06/08/20 16:20 INTROL S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/06/20 15:58 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
15:55  brak uprawnień Introl przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy
15:53 INTROL S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
15:42 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
26/06/20 12:53  brak uprawnień INTROL SA (3/2020) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2019 rok
22/06/20 10:36  brak uprawnień INTROL SA (2/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej INTROL S.A.
19/06/20 15:48 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
17/06/20 14:35  brak uprawnień INTROL SA (1/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
« następne poprzednie »