Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.16, godz. 16:37
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

30/06/20 15:58 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
15:55  brak uprawnień Introl przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy
15:53 INTROL S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
15:42 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
26/06/20 12:53  brak uprawnień INTROL SA (3/2020) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2019 rok
22/06/20 10:36  brak uprawnień INTROL SA (2/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej INTROL S.A.
19/06/20 15:48 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
17/06/20 14:35  brak uprawnień INTROL SA (1/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
14:28 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.
15/06/20 14:07 INTROL S.A.: Uzupełnienie załączników do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. - tekst jednolity Statutu Spółki, tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, projekt Polityki Wynagrodzeń.
03/06/20 22:04  brak uprawnień Zarząd Introlu rekomenduje rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok
20:05 INTROL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
19:50 INTROL S.A.: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
02/06/20 13:03 INTROL S.A.: Rejestracja połączenia spółki INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
21/05/20 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/20 10:50  brak uprawnień Aviva OFE ma poniżej 5 proc. na walnym Introlu
10:42 INTROL S.A.: INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
27/04/20 22:36 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz raportu rocznego
22:14 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02/04/20 13:46 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
01/04/20 18:17 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
18:06 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:29 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2019 r.
27/03/20 13:49 INTROL S.A.: INTROL S.A. - otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.
12:19  brak uprawnień Redukcja zapisów w ofercie Introlu wyniosła 92,54 proc.
12:01  brak uprawnień Komunikat podsumowujący ofertę zakupu akcji Introl SA
23/03/20 10:19 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
10:09 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11/03/20 09:55 INTROL S.A.: INTROL S.A. - ogłoszenie Oferty zakupu akcji własnych Emitenta
08:34  brak uprawnień Introl zaprasza do sprzedaży 434.782 akcji po 2,3 zł za sztukę
« następne poprzednie »