Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.23, godz. 23:25
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/11/20 08:53 brak uprawnień INTELIWISE SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku InteliWISE Spółka Akcyjna
22/10/20 12:13 brak uprawnień INTELIWISE SA (12/2020) Rejestracja zmiany Statutu InteliWISE S.A.
25/09/20 08:35 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
14/08/20 09:06 brak uprawnień INTELIWISE SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku InteliWISE Spółka Akcyjna
08:34 brak uprawnień INTELIWISE SA (10/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku InteliWISE Spółka Akcyjna
06/08/20 14:02 brak uprawnień INTELIWISE SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 05.08.2020 r.. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
13:53 INTELIWISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.08.2020 roku
26/07/20 20:28 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
17/07/20 21:01 INTELIWISE S.A.: Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce InteliWise S.A.
09/07/20 18:08 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
30/06/20 15:40 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
26/06/20 13:25 INTELIWISE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 r.
03/06/20 18:01 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
29/05/20 19:06 brak uprawnień INTELIWISE SA (8/2020) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2019 rok
15/05/20 10:01 brak uprawnień INTELIWISE SA (7/2020) Raport okresowy za I Q 2020 r. Inteliwise Spółka Akcyjna
14/05/20 08:31 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
31/03/20 09:11 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/03/20 18:50 brak uprawnień INTELIWISE SA (6/2020) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki InteliWISE za rok obrotowy 2019 i 2020
26/02/20 21:08 brak uprawnień INTELIWISE SA (5/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
18/02/20 20:37 brak uprawnień INTELIWISE SA (4/2020) Braki w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2019 roku.
14/02/20 21:18 brak uprawnień INTELIWISE SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r. InteliWise Spółka Akcyjna
18/01/20 11:27 brak uprawnień INTELIWISE SA (2/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/01/20 21:58 brak uprawnień INTELIWISE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 22:38 INTELIWISE S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
31/12/19 10:13 brak uprawnień INTELIWISE SA (16/2019) Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych
10:02 INTELIWISE S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
20/12/19 21:41 brak uprawnień INTELIWISE SA (15/2019) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E powstałych w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych serii C
18:41 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji serii E spółki INTELIWISE SA.
19/12/19 19:41 brak uprawnień GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii E spółki INTELIWISE SA
18/11/19 20:46 brak uprawnień INTELIWISE SA (14/2019) Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za III Q 2019 r. InteliWISE Spółka Akcyjna.
« następne poprzednie »