Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 02:50
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

01/12/20 15:20 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
24/11/20 13:34 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
16/11/20 17:20 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 10:44 INSTALKRK: Oddalenie powództwa Instal Kraków S.A. przeciwko Lüftungsanlagen- und Gebäudetechnik LAG GmbH (obecnie Calvias Gebäudetechnik GmbH)
16/10/20 11:45 INSTALKRK: Utworzenie odpisu aktualizującego należności od LAG GmbH (obecnie Calvias Gebäudetechnik GmbH)
13/10/20 11:21 INSTALKRK: Rejestracja przez sąd zmian Statutu Instal Kraków S.A.
31/08/20 07:54 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/20 10:57 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 22.08.2020 roku
09:41 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.08.2020 roku - korekta raportu bieżącego 17/2020
22/08/20 17:37 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2019 rok
17:36 INSTALKRK: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
17:33 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.08.2020 roku
17:06 INSTALKRK: Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Instal Kraków S.A.
28/07/20 13:53 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
27/07/20 11:48 INSTALKRK: Powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11:45 INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
11:42 INSTALKRK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
17/07/20 15:08 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
14/07/20 12:40 INSTALKRK: Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w zakresie podziału zysku
13/07/20 14:56 INSTALKRK: Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Instal Kraków S.A.
30/06/20 13:11 INSTALKRK: Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących przedmiotowych spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
29/06/20 09:10 INSTALKRK: Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu
01/06/20 13:20 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
15/05/20 07:41 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 14:17 INSTALKRK: Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Instal Kraków S.A.
27/03/20 07:27 INSTALKRK: INSTALKRK formularz skonsolidowanego raportu rocznego
INSTALKRK: INSTALKRK formularz raportu rocznego
05/02/20 13:28 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za 2019 rok
31/01/20 14:27 INSTALKRK: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
22/01/20 14:50 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
« następne poprzednie »