Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.15, godz. 09:42
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

10/06/20 18:51 INDYKPOL SA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
08/06/20 13:49  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki INDYKPOL S.A.
13:30 INDYKPOL SA: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ws. wycofania akcji Indykpol S.A. z obrotu na Głównym Rynku GPW
02/06/20 14:40 INDYKPOL SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
14:08 INDYKPOL SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
01/06/20 13:17 INDYKPOL SA: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
29/05/20 21:35 INDYKPOL SA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
14:51 INDYKPOL SA: Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
28/05/20 10:01 INDYKPOL SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
09:44 INDYKPOL SA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta w dniu 27 maja 2020 roku.
09:25 INDYKPOL SA: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 maja 2020 r.
24/04/20 09:07 INDYKPOL SA: Dotyczy wpływu epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej
16/04/20 18:02 INDYKPOL SA: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego
23/03/20 16:59 INDYKPOL SA: Wycofanie umorzonych akcji Spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
17/03/20 14:34 INDYKPOL SA: Dotyczy wpływu epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej
16/03/20 12:53 INDYKPOL SA: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
10/03/20 20:02 INDYKPOL SA: Umorzenie akcji własnych Spółki
15:19 INDYKPOL SA: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Indykpol S.A. oraz obniżenia kapitału zakładowego
28/02/20 21:29 INDYKPOL SA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta
14:43 INDYKPOL SA: Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 28 lutego 2020 roku
25/02/20 16:36 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
30/01/20 16:23 INDYKPOL SA: Terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku
24/01/20 16:00 INDYKPOL SA: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
16/01/20 11:30 INDYKPOL SA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta
11:13 INDYKPOL SA: Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 16 stycznia 2020 roku
23/12/19 12:37 INDYKPOL SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19/12/19 13:47 INDYKPOL SA: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku
12:57 INDYKPOL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2020 roku
12:20 INDYKPOL SA: Otrzymanie przez Spółkę żądania akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
18/12/19 15:42 INDYKPOL SA: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
« następne poprzednie »