Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.20, godz. 17:56
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/09/19 13:22 INDYKPOL SA: Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. w zakresie zamierzonej zmiany Statutu Spółki
13:20 INDYKPOL SA: Zmiana treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. dotyczących umorzenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu
29/08/19 10:52 INDYKPOL SA: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
28/08/19 15:11 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
12:55 INDYKPOL SA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
27/08/19 08:19  brak uprawnień Redukcja w ofercie sprzedaży akcji Indykpolu wyniesie ok. 5,6 proc.
08:12 INDYKPOL SA: Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
23/08/19 13:32 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
19/08/19 17:14 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
14/08/19 09:41  brak uprawnień Indykpol zaprasza do składania ofert sprzedaży do 80 tys. akcji własnych, po 59 zł/szt.
09:26 INDYKPOL SA: Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
08/08/19 15:11 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
06/08/19 14:57 INDYKPOL SA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2019 roku
14:35 INDYKPOL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walego Zgromadzenia w dniu 25 września 2019 roku
31/07/19 12:53 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
25/07/19 16:41 INDYKPOL SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
09/07/19 13:17 INDYKPOL SA: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
04/07/19 16:35 INDYKPOL SA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
03/07/19 11:22  brak uprawnień Redukcja w ofercie sprzedaży akcji Indykpolu wyniesie 15,8 proc.
11:01 INDYKPOL SA: Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
28/06/19 13:44 INDYKPOL SA: Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię
10/06/19 18:05  brak uprawnień Indykpol zaprasza do składania ofert sprzedaży 11,68 proc. akcji własnych, po 60 zł/szt.
17:55 INDYKPOL SA: Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
03/06/19 13:46 INDYKPOL SA: Korekta (uzupełnienie) Raportu Rocznego oraz Raportu Skonsolidowanego za 2018r.
31/05/19 13:48 INDYKPOL SA: Zawarcie umowy z Pekao Investment Banking S.A.
30/05/19 19:59 INDYKPOL SA: INDYKPOL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/19 17:41 INDYKPOL SA: Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
17:30 INDYKPOL SA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta
17:16 INDYKPOL SA: Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku
23/05/19 18:15 INDYKPOL SA: Zawarcie transakcji forward
« następne poprzednie »