Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 16:05
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

06/11/20 15:47 brak uprawnień INDOS SA (13/2020) Raport za III kwartał 2020 r.
27/10/20 12:19 INDOS S.A.: Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K1
06/10/20 09:45 brak uprawnień INDOS SA (12/2020) Umorzenie części obligacji serii K1
21/09/20 14:10 brak uprawnień INDOS SA (11/2020) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K5 o wartości 10.786.500,00 zł
17/09/20 15:59 INDOS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii K1 oraz objęcie obligacji serii K5 o wartości 10.786.500 zł
28/08/20 09:32 INDOS S.A.: Indos SA emituje obligacje serii K5 o wartości 11.500.000,00 zł
25/08/20 15:42 INDOS S.A.: Odmowa przez Sąd Najwyższy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Emitenta
14/08/20 15:36 brak uprawnień INDOS SA (10/2020) Raport za II kwartał 2020 r.
04/08/20 14:34 brak uprawnień INDOS SA (9/2020) Uzupełnienie raportów okresowych przekazanych w roku 2020
17/07/20 17:51 brak uprawnień Indos przedłuża i zwiększa program emisji obligacji
17:42 INDOS S.A.: Zmiana Programu emisji obligacji INDOS SA
16:54 INDOS S.A.: Zmiana Programu emisji obligacji INDOS SA
04/06/20 10:33 brak uprawnień INDOS SA (8/2020) Informacja na temat wypłaty dywidendy
10:19 INDOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2.06.2020 r.
02/06/20 14:28 brak uprawnień INDOS SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 r.
15/05/20 14:35 brak uprawnień INDOS SA (6/2020) Raport za I kwartał 2020 r. Indos Spółka Akcyjna
12/05/20 14:47 INDOS S.A.: Wspólna inwestycja Indos SA oraz LT CAPITAL w spółkę ADVISERO
07/05/20 15:17 brak uprawnień INDOS SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2020 r.
30/04/20 15:37 brak uprawnień INDOS SA (4/2020) Raport roczny za rok 2019
12/03/20 18:32 brak uprawnień GPW: Komunikat - INDOS SA
06/03/20 17:26 INDOS S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionych informacji dotyczących przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa oraz skierowania aktu oskarżenia wobec członka zarządu spółki oraz osoby pracującej w spółce i będącej w przeszłości jej członkiem zarządu
14/02/20 15:27 brak uprawnień INDOS SA (3/2020) Raport za IV kwartał 2019 r.
05/02/20 18:32 brak uprawnień GPW: Komunikat - INDOS
18:31 brak uprawnień GPW: Komunikat - INDOS
17:54 brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki INDOS S.A.
16/01/20 08:56 brak uprawnień INDOS SA (2/2020) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
15/01/20 08:59 INDOS S.A.: Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K3 oraz K4.
14/01/20 18:12 brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki INDOS S.A.
10:22 brak uprawnień INDOS SA (1/2020) Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 r.
26/11/19 10:04 INDOS S.A.: Ogłoszenie wyroku sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Emitenta
« następne poprzednie »