Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 04:58
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/11/20 17:42 IMPERA ASI S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze związanego z zadłużeniem Invento Sp. z o.o., o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i wszczęciu postępowania o dokonanie zabezpieczenia.
17/11/20 16:25 IMPERA ASI S.A.: ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu, wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
12/11/20 17:02 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
13/10/20 16:51 IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
30/09/20 IMPERA ASI S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Impera Capital ASI S.A.
29/09/20 17:11 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu półrocznego
24/09/20 16:18 IMPERA ASI S.A.: Rezygnacja ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok
22/09/20 17:03 IMPERA ASI S.A.: Rejestracja zmian statutu Impera Capital ASI S.A.
31/08/20 13:11 IMPERA ASI S.A.: zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2020r.
19/08/20 17:28 IMPERA ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 r.
17:21 IMPERA ASI S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.
16:53 IMPERA ASI S.A.: uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 19.08.2020 r.
17/08/20 15:28 IMPERA ASI S.A.: rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
31/07/20 16:29 IMPERA ASI S.A.: zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza
23/07/20 15:14 IMPERA ASI S.A.: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 r.
14:58 IMPERA ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. na dzień 19 sierpnia 2020 r.
30/06/20 16:31 IMPERA ASI S.A.: Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych
16/06/20 17:44 IMPERA ASI S.A.: sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2019
29/05/20 17:21 IMPERA ASI S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
12/05/20 16:15 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/04/20 12:40 IMPERA ASI S.A.: otrzymanie oryginału podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.
02/04/20 23:43 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:08 IMPERA ASI S.A.: IMPERA ASI S.A. formularz raportu rocznego
01/04/20 16:04 IMPERA ASI S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej
19/03/20 10:00 IMPERA ASI S.A.: otrzymanie scanu podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.
18/02/20 13:41 IMPERA ASI S.A.: wykreślenie spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk z rejestru przedsiębiorców
21/01/20 16:23 IMPERA ASI S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/12/19 18:13 IMPERA ASI S.A.: podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
16:52 IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania
06/12/19 17:30 IMPERA ASI S.A.: zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk
« następne poprzednie »