Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.04, godz. 17:58
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

10/10/19 19:22  brak uprawnień GPW: wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki IDEON SA
27/09/19 19:28  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDEON S.A.
27/06/19 19:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDEON SA
10/06/19 11:52 IDEON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
25/05/19 20:47 IDEON S.A.: IDEON S.A. formularz raportu rocznego
24/05/19 12:40  brak uprawnień PKO BP głosował przeciwko układowi Ideonu
12:37 IDEON S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji
12:28 IDEON S.A.: Informacja o głosowaniu wierzycieli
25/04/19 19:29 IDEON S.A.: Zmiana terminu publikacji rocznego raportu finansowego Spółki za 2018 r.
29/03/19 19:45 IDEON S.A.: Zakwalifikowanie akcji IDEON na listę alertów i zawieszenie obrotu akcjami
09:37  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki IDEON S.A.
21/03/19 20:38 IDEON S.A.: Przekazanie do publicznej informacji dokumentów związanych z restrukturyzacją oraz propozycji układowych
13/03/19 12:48 IDEON S.A.: Potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty za akcje PEC Śrem S.A. w likwidacji
12/02/19 16:39 IDEON S.A.: Wyznaczenie dnia układowego
29/01/19 19:32 IDEON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych
04/01/19 14:32 IDEON S.A.: Zmiana doradcy restrukturyzacyjnego
28/12/18 22:47 IDEON S.A.: Zakwalifikowanie akcji Emitenta na listę alertów oraz zawieszenie obrotu akcjami
11:20  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDEON S.A.
11/12/18 21:13 IDEON S.A.: Przekazanie przez akcjonariusza informacji o ilości posiadanych akcji
04/12/18 19:27 IDEON S.A.: Podpisanie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym
23/11/18 18:41 IDEON S.A.: IDEON S.A. formularz raportu kwartalnego
22/11/18 19:45 IDEON S.A.: Kontynuacja procesu restrukturyzacji
09/11/18 19:54  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki IDEON SA
07/11/18 18:14 IDEON S.A.: Uprawomocnienie postanowenia o umorzeniu postępowania upadłościowego IDEON S.A.
28/09/18 16:51 IDEON S.A.: IDEON S.A. formularz raportu półrocznego
13:55 IDEON S.A.: Zakwalifikowanie akcji Ideon S.A. na listę alertów i zawieszenie obrotu akcjami emitenta w okresie od 1 października 2018 r. do 30 grudnia 2018 r.
27/09/18 18:49  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IDEON SA
26/07/18 18:30 IDEON S.A.: Zakończenie licytacji nieruchomości Emitenta w ramach egzekucji
29/06/18 13:56 IDEON S.A.: Zakwalifikowanie akcji Ideon S.A. na listę alertów i zawieszenie obrotu akcjami emitenta w okresie od 2 lipca 2018r do 30 września 2018.
11:09  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki IDEON S.A.
« następne poprzednie »