Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.11, godz. 23:59
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

18/02/20 13:46 IBSM S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy Spółki
28/01/20 15:19 IBSM S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
31/12/19 17:01 IBSM S.A.: Umowa sprzedaży obligacji
23/12/19 10:45 IBSM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
10:43 IBSM S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji
20/12/19 14:09 IBSM S.A.: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
09/12/19 16:47 IBSM S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu IBSM S.A. przez Rade Nadzorczą Spółki
16:44 IBSM S.A.: Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
29/11/19 14:21 IBSM S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
14:10 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po drugiej przerwie, które odbyło się w dniu 29 listopada 2019 roku.
14:06 IBSM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. wznowione po drugiej przerwie w dniu 29 listopada 2019 roku.
28/11/19 17:34 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu kwartalnego
15/11/19 11:28 IBSM S.A.: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. wznowionego po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku
11:25 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku, które odbyło się w dniu 15 listopada 2019 roku.
30/10/19 12:55 IBSM S.A.: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 30 października 2019 roku
12:48 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 30 października 2019 roku.
02/10/19 12:46 IBSM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku
30/09/19 17:51 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu półrocznego
12/08/19 11:40 IBSM S.A.: Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zawierającego informacje o Członku Rady Nadzorczej Spółki
31/07/19 17:03 IBSM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
17:00 IBSM S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji
28/06/19 20:41 IBSM S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zapewnienia dalszego finansowania dłużnego oraz zmiana warunków emisji obligacji serii C
27/06/19 14:34 IBSM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
14:29 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
06/06/19 16:06 IBSM S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/05/19 17:12 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu kwartalnego
11:39 IBSM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku.
07/05/19 16:45 IBSM S.A.: Zmiana w strukturze akcjonariatu
02/05/19 13:24  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w czasie trwania wezwania na sprzedaż akcji spółki IBSM SA
26/04/19 23:02 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu rocznego
« następne poprzednie »