Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.18, godz. 16:07
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

02/10/19 12:46 IBSM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku
30/09/19 17:51 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu półrocznego
12/08/19 11:40 IBSM S.A.: Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zawierającego informacje o Członku Rady Nadzorczej Spółki
31/07/19 17:03 IBSM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
17:00 IBSM S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji
28/06/19 20:41 IBSM S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zapewnienia dalszego finansowania dłużnego oraz zmiana warunków emisji obligacji serii C
27/06/19 14:34 IBSM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
14:29 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
06/06/19 16:06 IBSM S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/05/19 17:12 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu kwartalnego
11:39 IBSM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku.
07/05/19 16:45 IBSM S.A.: Zmiana w strukturze akcjonariatu
02/05/19 13:24  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w czasie trwania wezwania na sprzedaż akcji spółki IBSM SA
26/04/19 23:02 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu rocznego
18/04/19 13:19 IBSM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
09/04/19 16:02 IBSM S.A.: Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego przez Pana Alec Yurievich Fesenko
01/04/19 16:36 IBSM S.A.: Objęcie obligacji nowej emisji oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie zapewniania dalszego finansowania dłużnego
21/03/19 17:40  brak uprawnień Yurievich Fesenko ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji IBSM, chce osiągnąć próg 66 proc.
16:55 IBSM S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
11:45  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji IBSM SA
22/02/19 23:36 IBSM S.A.: Zawarcie umowy zakupu obligacji
07/02/19 17:49 IBSM S.A.: Wejście w życie Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia
04/02/19 16:33 IBSM S.A.: Zawarcie z Getin Noble Bank S.A. Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia
22/01/19 15:47 IBSM S.A.: Pośrednie zmiany w strukturze akcjonariatu
16/01/19 12:51 IBSM S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
10/01/19 16:16 IBSM S.A.: Zmiany w strukturze akcjonariatu
31/12/18 11:53 IBSM S.A.: Zawarcie umowy istotnej
27/12/18 15:05 IBSM S.A.: Wykonanie umowy regulującej zasady spłaty odsetek od pożyczek
30/11/18 15:27 IBSM S.A.: Wykonanie umowy regulującej zasady spłaty pożyczek
27/11/18 18:06 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu kwartalnego
« następne poprzednie »