Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 11:09
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

25/11/20 19:49 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (25/2020) Czwrte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
19:35 HORNIGOLD REIT S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
13/11/20 18:24 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (24/2020) Raport za III kwartał 2020 roku (jednostkowy oraz skonsolidowany)
18:15 HORNIGOLD REIT S.A.: Odwołanie prognoz jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty "condo" na lata 2020- 2021
09/11/20 17:12 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (23/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
17:05 HORNIGOLD REIT S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20/10/20 09:12 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (22/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
09:01 HORNIGOLD REIT S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12/10/20 06:29 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (21/2020) Korekta raportu za II kwartał 2020 roku (jednostkowego oraz skonsolidowanego)
30/09/20 21:51 brak uprawnień Hornigold Reit SA .(20/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20:45 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (28/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
20:26 HORNIGOLD REIT S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16/08/20 11:45 brak uprawnień Hornigold Reit S.A. (27/2020) Raport za II kwartał 2020 roku (jednostkowy oraz skonsolidowany)
11:44 brak uprawnień Hornigold Reit S.A. (26/2020) Raport za II kwartał 2020 roku (jednostkowy oraz skonsolidowany)
14/08/20 22:23 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (19/2020) Raport za II kwartał 2020 roku (jednostkowy oraz skonsolidowany)
21:48 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (18/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
16/07/20 08:41 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania-przekroczenie progu 5% przez Pana Januarego Ciszewskiego
08:36 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
08:28 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
00:15 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/07/20 23:28 HORNIGOLD REIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15:46 HORNIGOLD REIT S.A.: Zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży lokali za łączną kwotę 2.524.690,99 zł
02/07/20 09:14 HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 roku
25/06/20 21:45 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (17/2020) Skonsolidowany raport okresowy Grupy kapitałowej Emitenta za I kwartał 2020 roku
23/06/20 21:15 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (16/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2020 roku
22/06/20 21:43 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
27/05/20 21:39 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (14/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku
21:30 HORNIGOLD REIT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku
13:25 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (13/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019
15/05/20 20:53 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (12/2020) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku
« następne poprzednie »