Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.19, godz. 19:17
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/09/19 12:28 HELIO S.A.: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
11/09/19 14:59 HELIO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
14:17 HELIO S.A.: Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.
14:15  brak uprawnień W wezwaniu na Helio w I terminie zawarto transakcje na 1.143.000 akcji
14:02  brak uprawnień Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio SA w I terminie
05/09/19 12:11 HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
22/08/19 16:07 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2018/2019
13/08/19 17:10 HELIO S.A.: Korekta treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio S.A. z siedzibą w Wyględach
17:04  brak uprawnień Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO SA
12/08/19 11:38 HELIO S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania
08/08/19 13:48 HELIO S.A.: Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
01/08/19 17:47  brak uprawnień Cena w wezwaniu na Helio podniesiona do 10,54 zł z 9 zł - DM BOŚ
 brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO SA
17:44 HELIO S.A.: Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Helio S.A. z siedzibą w Wyględach
17:39  brak uprawnień Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki HELIO SA
13:25 HELIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
11:50 HELIO S.A.: Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 1 sierpnia 2019 roku
11:43 HELIO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
03/07/19 18:04  brak uprawnień Helio i Leszek Wąsowicz wzywają do sprzedaży 22,86 proc. akcji spółki po 9 zł za sztukę (opis)
17:30  brak uprawnień Helio i Leszek Wąsowicz wzywają do sprzedaży 22,86 proc. akcji spółki po 9 zł za sztukę
17:26 HELIO S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.
17:16  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO S.A.
10:39 HELIO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
10:00  brak uprawnień Helio i Leszek Wąsowicz zamierzają ogłosić wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji spółki
09:22 HELIO S.A.: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy Spółki
01/07/19 13:38 HELIO S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
30/05/19 07:43 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/04/19 15:14 HELIO S.A.: Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2018/2019
29/03/19 07:46 HELIO S.A.: HELIO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/03/19 11:55  brak uprawnień M4B SA (4/2019) Podpisanie umowy ramowej z Helios S.A.
« następne poprzednie »