Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 13:48
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

07/10/19 13:12 GRODNO S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
30/09/19 17:26 GRODNO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ
17:21 GRODNO S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grodno S.A. oraz dokonane zamiany Statutu
17:10 GRODNO S.A.: Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto
04/09/19 15:50 GRODNO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2019 r. wraz z projektami uchwał
13/08/19 17:15 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/08/19 16:52 GRODNO S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
07/08/19 16:19 GRODNO S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
06/08/19 17:23 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2019/2020
02/08/19 15:13  brak uprawnień GRODNO SA (1/2019) Grodno Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
11/07/19 17:23 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:19 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz raportu rocznego
27/06/19 16:14 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2018/2019
29/04/19 16:27 GRODNO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
27/02/19 13:12 GRODNO S.A.: Znaczne pakiety - korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.
14/02/19 17:30 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/02/19 09:47 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego
28/01/19 16:51 GRODNO S.A.: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
23/01/19 16:09 GRODNO S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej
15/01/19 21:37 GRODNO S.A.: Podpisanie umowy sprzedaży 51 proc. udziałów El-Corte Sp. z o.o.
28/12/18 15:40 GRODNO S.A.: Przeniesienie na Emitenta własności 100% udziałów Magma Sp. z o.o.
27/12/18 18:43 GRODNO S.A.: Podpisanie umowy nabycia 100% udziałów Magma Sp. z o.o.
20/12/18 19:35 GRODNO S.A.: Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu
15/12/18 15:32 GRODNO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 20/2018 - Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów Magma Sp. z o.o.
07:18 GRODNO S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów
14/12/18 08:39 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/11/18 15:54 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki GRODNO SA za I półrocze roku obrotowego 2018/19
14/11/18 15:23 GRODNO S.A.: Określenie wstępnych warunków transakcji zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej
09/11/18 16:21 GRODNO S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/18 15:38  brak uprawnień ZWZ Grodna przegłosowało wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję
« następne poprzednie »