Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 20:00
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/10/19 11:45 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej
30/09/19 22:25 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:23 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/19 08:39 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana formy publikacji raportu półrocznego
20/09/19 13:24 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od Emitenta
14/08/19 16:19 GOBARTO SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
17/07/19 19:32 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawiadomienie o wpływie awarii systemów teleinformatycznych na bieżące funkcjonowanie niektórych spółek zależnych Emitenta
27/06/19 15:48 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana Statutu Emitenta
04/06/19 20:15 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej
23/05/19 11:53 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2019 roku
10:24 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
15/05/19 18:07 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/19 11:34 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.
25/04/19 16:15 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16:11 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/04/19 13:09  brak uprawnień Gobarto liczy na zysk netto i brutto grupy w 2019 roku
12:17 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.
17/04/19 18:42 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:38 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08/04/19 16:11 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok
01/04/19 18:01 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok
20/03/19 12:37 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksów do umów dotyczących nabycia aktywów
30/01/19 17:24  brak uprawnień Gobarto ma strategię do '24; chce inwestować w fermy i zakład ubojowy, nie wyklucza akwizycji
17:05 GOBARTO SA: Przyjęcie przez Emitenta strategii działania na lata 2019 - 2024
16:04 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - połączenie Emitenta ze spółką zależną od niego
16/01/19 11:47 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
08/01/19 17:29 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - ustanowienie przez Emitenta i jego spółki zależne hipoteki
28/12/18 15:25 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
22/11/18 16:57 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - rozwiązanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa
20/11/18 20:04 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
« następne poprzednie »