Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.13, godz. 01:09
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

07/07/20 06:49 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
06:41 brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
29/06/20 17:01 brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
25/06/20 16:53 FINTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A. na dzień 22 lipca 2020 r.
16:36 brak uprawnień FINTECH SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A. na dzień 22 lipca 2020 r.
22/06/20 15:02 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie umów konwersji pożyczek
19/06/20 17:39 FinTech Ventures S.A.: Informacja o realizacji opcji kupna - zwiększenie zaangażowania w PU Group LTd
12/06/20 23:41 brak uprawnień FINTECH SA (6/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
10/06/20 08:59 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy
09/06/20 22:33 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
08/06/20 16:00 FinTech Ventures S.A.: Informacja o podpisaniu umowy na pozyskanie funduszy przez Spółkę
05/06/20 13:12 FinTech Ventures S.A.: Informacja o dokonaniu płatności pozostałej kwoty wynikającej z trzeciej transzy na rzecz PU Group Limited
03/06/20 22:09 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu umowy na pozyskanie kapitału przez Spółkę
29/05/20 19:34 FinTech Ventures S.A.: Informacja o wydłużeniu terminu płatności niezrealizowanej transzy za udziały na rzecz PU Group Limited
09/05/20 22:54 brak uprawnień FINTECH SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego Fintech S.A. za I kw. 2020 r.
08/05/20 16:28 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką 2intellect.com S.A.
04/05/20 10:14 FinTech Ventures S.A.: Podpisanie umowy pożyczki z opcją konwersji na akcje z EMERGER MANAGEMENT FZE
30/04/20 18:49 FinTech Ventures S.A.: Informacja o niezrealizowanej płatności transzy za udziały na rzecz PU Group Limited
18:39 brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (6/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych - zmiana terminów publikacji raportów za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu za 2019 rok
15:04 brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (5/2020) Podpisanie przez emitenta umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych emitenta
28/04/20 18:48 FinTech Ventures S.A.: Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej nabycia znacznego pakietu akcji 2Intellect.com
01/04/20 11:54 brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (4/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
25/03/20 16:28 FinTech Ventures S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
24/03/20 16:15 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zapłacie części trzeciej transzy na rzecz PU Group
20/03/20 23:09 brak uprawnień FINTECH SA (4/2020) Raport roczny Fintech S.A. za rok obrotowy 2019.
18/03/20 08:40 brak uprawnień GPW: Komunikat - FINTECH VENTURES
10/03/20 15:45 brak uprawnień FINTECH SA (3/2020) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych spółki.
27/02/20 16:48 brak uprawnień FINTECH SA (2/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2 oraz E.
23/02/20 22:41 FINTECH S.A.: Wprowadzenie na rynek pierwszej gry mobilnej Fintech S.A.
30/01/20 21:47 brak uprawnień FINTECH SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych Fintech S.A. w roku 2020
« następne poprzednie »