Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.09, godz. 10:47
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

18/03/20 09:42 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
12/12/19 19:23 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki FINHOUSE SA W RESTRUKTURYZACJI
08/10/19 14:57 brak uprawnień FINHOUSE SA (10/2019) Nieodbycie się NWZA
03/10/19 15:15 FINHOUSE S.A.: Odrzucenie układu przez zgromadzenie wierzycieli
10/09/19 14:49 brak uprawnień FINHOUSE SA (9/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji
06/09/19 14:07 FINHOUSE S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14/08/19 12:28 brak uprawnień FINHOUSE SA (8/2019) Finhouse SA - Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
22/07/19 14:04 FINHOUSE S.A.: Zwołanie zgromadzenia wierzycieli przez sąd
24/06/19 11:05 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
10:32 brak uprawnień FINHOUSE SA (7/2019) Uchwała zarządu GPW o upomnieniu Spółki
09:47 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
14/05/19 10:07 brak uprawnień FINHOUSE SA (6/2019) Opóźnienie publikacji raportu rocznego za 2018 rok
09:56 brak uprawnień FINHOUSE SA (5/2019) Finhouse SA - Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
15/04/19 10:08 brak uprawnień FINHOUSE SA (4/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
02/04/19 10:07 FINHOUSE S.A.: Zakończenie negocjacji z potencjalnym inwestorem
27/03/19 14:56 brak uprawnień FINHOUSE SA (3/2019) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
14/02/19 10:02 brak uprawnień FINHOUSE SA (2/2019) Finhouse SA - Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
31/01/19 15:23 FINHOUSE S.A.: Zatwierdzenie listy wierzytelności przez sąd
08/01/19 14:09 brak uprawnień FINHOUSE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
04/01/19 16:39 FINHOUSE S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z inwestorem
14/12/18 11:38 brak uprawnień FINHOUSE SA (17/2018) Uchwała zarządu GPW o upomnieniu Spółki
09:33 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINHOUSE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
13/12/18 17:09 FINHOUSE S.A.: Złożenie w sądzie planu restrukturyzacji oraz propozycji układowych
11/12/18 13:04 FINHOUSE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
13:01 FINHOUSE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
16/11/18 19:11 brak uprawnień GPW: Komunikat - wznowienie obrotu akcjami spółek
15/11/18 18:00 brak uprawnień FINHOUSE SA (16/2018) Finhouse SA - Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku
06/09/18 16:08 brak uprawnień FINHOUSE SA (15/2018) Powołanie nowej Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16:05 brak uprawnień FINHOUSE SA (14/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
16:04 brak uprawnień FINHOUSE SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Finhouse S.A.
« następne poprzednie »