Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 12:00
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

22/10/19 09:37 FERRUM: Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną
14/10/19 12:41 FERRUM: Informacja nt. obrotów z podmiotami z Grupy Izostal
11/10/19 15:12 FERRUM: Odwołanie Członka Zarządu FERRUM S.A.
10/10/19 15:24 FERRUM: Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o.
08/10/19 14:26 FERRUM: Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
13:06 FERRUM: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o.
02/10/19 15:48  brak uprawnień Ferrum ma umowę z Hyundai Engineering o wartości ok. 9,7 mln euro netto
15:39 FERRUM: Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy z Hyundai Engineering
30/09/19 17:20 FERRUM: FERRUM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/19 15:23 FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
12/09/19 09:17 FERRUM: Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
04/09/19 13:41  brak uprawnień Ferrum rozważy zbycie wybranych aktywów w celu optymalizacji struktury finansowej
13:20 FERRUM: Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych
30/08/19 16:21 FERRUM: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F
14:15 FERRUM: Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu na Głównym Rynku GPW
13:27  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii F spółki FERRUM S.A.
16/08/19 12:21 FERRUM: Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę przez FERRUM rur stalowych
24/07/19 15:46 FERRUM: Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 32/2019
22/07/19 14:48 FERRUM: Otrzymanie przez spółką zależną ZKS FERRUM S.A. istotnego zamówienia
19/07/19 17:27 FERRUM: Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu przetargowym organizowanym przez GAZ-SYSTEM
17:12  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii F Ferrum
16:39 FERRUM: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki
10/07/19 12:12 FERRUM: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
03/07/19 13:08 FERRUM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
28/06/19 16:57 FERRUM: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
16:49 FERRUM: Zmiany w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.
17/06/19 18:03 FERRUM: Informacja nt. wyceny aktywów produkcyjnych FERRUM
07/06/19 14:20 FERRUM: Zmiana na wniosek Akcjonariusza Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
05/06/19 12:06 FERRUM: Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.
04/06/19 16:01  brak uprawnień Ferrum przystąpił do przygotowania przeglądu opcji strategicznych
« następne poprzednie »