Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.19, godz. 01:51
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

27/09/19 11:58 FERRO S.A.: Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki
24/09/19 16:32  brak uprawnień Nowa umowa licencyjna z Ferrovial podwyższy wynik Budimeksu za III kw. o 34,8 mln zł
13/09/19 19:00  brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 9,5 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem
17:11 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/19 11:10 FERRO S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy
27/08/19 15:58 FERRO S.A.: Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s.
09/08/19 20:41 FERRO S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
26/07/19 14:01 FERRO S.A.: Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank
22/07/19 15:52 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
10:00  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "trzymaj" Ferro, cena docelowa 17,1 zł
27/06/19 14:43 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
25/06/19 11:32 FERRO S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku
24/06/19 18:19 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
18:13 FERRO S.A.: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Spółki
18:06 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
17:10  brak uprawnień Ferro wypłaci 1,12 zł dywidendy na akcję
17:04 FERRO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku
18/06/19 20:41 FERRO S.A.: Ustalenie liczby Członków Zarządu nowej kadencji oraz powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję
15:54 FERRO S.A.: Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
15:48 FERRO S.A.: Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
13:43 FERRO S.A.: Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO S.A.
12/06/19 08:35 FERRO S.A.: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
29/05/19 16:42 FERRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/19 18:10  brak uprawnień Ferro chce wypłacić 1,12 zł dywidendy na akcję
17:58 FERRO S.A.: Uchwała Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.
16/05/19 08:55  brak uprawnień Zysk netto Ferro w I kw. 2019 roku wyniósł 13 mln zł
07:30 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/04/19 11:15  brak uprawnień FERRO SA (1/2019) Ferro Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
29/03/19 17:14 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz raportu rocznego
17:07 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
« następne poprzednie »