Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.08, godz. 22:55
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

29/07/20 18:14 FERRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
18:03 brak uprawnień Ferro chce wypłacić 8,5 mln zł dywidendy za 2019 rok
17:49 FERRO S.A.: Uchwała Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019.
20/07/20 17:30 brak uprawnień Ferro chce przeznaczyć co najmniej 20 proc. zysku na dywidendę
17:10 FERRO S.A.: Przegląd realizacji Strategii Grupy Ferro na lata 2019 - 2023
10/06/20 08:30 brak uprawnień Cena akcji Budimeksu w ofercie sprzedaży Ferrovialu ustalona na 200 zł/szt. - Bloomberg
09/06/20 17:26 brak uprawnień Ferrovial chce sprzedać do 1.276.505 akcji Budimeksu - Bloomberg
25/05/20 13:43 brak uprawnień Ferro planuje ograniczyć inwestycje w 2020 roku
19/05/20 17:29 brak uprawnień Wyniki Ferro w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:10 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/04/20 16:20 brak uprawnień Rekomendacja zarządu Ferro dot. podziału zysku z '19 po koniec II kw.
30/03/20 17:50 brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w '19 40 mln zł, wzrost rdr o 6 proc.
17:13 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz raportu rocznego
17:09 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16/03/20 11:35 FERRO S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
18/02/20 17:02 brak uprawnień Fundusze Santander TFI mają poniżej 5 proc. akcji Ferro
16:21 FERRO S.A.: Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
31/01/20 12:56 brak uprawnień Koronawirus na razie bez wpływu na plany produkcyjne polskich fabryk w Chinach (analiza)
23/01/20 14:17 FERRO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
12:52 FERRO S.A.: Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
06/12/19 15:49 FERRO S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10:17 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację dla Ferro do "kupuj", a cenę docelową do 17,8 zł
25/11/19 13:25 brak uprawnień Potencjalna akwizycja Ferro najwcześniej w 2020 roku (wywiad)
19/11/19 09:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Ferro rośnie o ponad 10 proc.
18/11/19 17:42 brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w III kw. 14,5 mln zł wobec 11,9 mln zł przed rokiem
17:12 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/19 13:55 FERRO S.A.: Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.
27/09/19 11:58 FERRO S.A.: Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki
24/09/19 16:32 brak uprawnień Nowa umowa licencyjna z Ferrovial podwyższy wynik Budimeksu za III kw. o 34,8 mln zł
13/09/19 19:00 brak uprawnień Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 9,5 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem
« następne poprzednie »