Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 02:00
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

05/11/20 06:14 brak uprawnień EXAMOBILE SA (17/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
02/11/20 17:49 brak uprawnień EXAMOBILE SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
02/10/20 15:35 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
15:21 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
01/10/20 23:11 brak uprawnień EXAMOBILE SA (15/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22:53 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
22:41 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
18:49 EXAMOBILE S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
16/09/20 19:13 brak uprawnień EXAMOBILE SA (14/2020) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C
03/09/20 23:29 EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
23:08 EXAMOBILE S.A.: Objęcie emisji akcji serii C Emitenta
22:42 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie deklaracji lock-up dotyczącej akcji Emitenta
27/08/20 23:54 brak uprawnień EXAMOBILE SA (13/2020) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki
23:44 brak uprawnień EXAMOBILE SA (12/2020) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
23:33 brak uprawnień EXAMOBILE SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 r.
23:20 EXAMOBILE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 27 sierpnia 2020 r.
22:42 EXAMOBILE S.A.: Wprowadzenie Programu Motywacyjnego, podwyższenie kapitału zakładowego oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
03/08/20 18:12 brak uprawnień EXAMOBILE SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
31/07/20 15:42 EXAMOBILE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
15:08 brak uprawnień EXAMOBILE SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
30/07/20 20:41 brak uprawnień EXAMOBILE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
22/07/20 13:06 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
30/06/20 21:09 brak uprawnień EXAMOBILE SA (7/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję
20/05/20 08:18 brak uprawnień EXAMOBILE SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok
17/05/20 22:48 brak uprawnień EXAMOBILE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2019 rok
15/05/20 07:50 brak uprawnień EXAMOBILE SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
05/05/20 14:48 EXAMOBILE S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
04/05/20 14:45 EXAMOBILE S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
15/04/20 14:15 brak uprawnień EXAMOBILE SA (3/2020) Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
01/04/20 17:16 EXAMOBILE S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
« następne poprzednie »