Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 03:06
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

12/09/19 23:32 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 17:08 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinie - udostępnienie finansowania spółce zależnej
19/06/19 17:13 EUROTEL S.A.: Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i jej Grupy Kapitałowej.
17/06/19 16:59 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland sp. z o.o.
10/06/19 14:46 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej.
05/06/19 16:00 EUROTEL S.A.: Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej - Soon Energy Poland sp. z o.o.
28/05/19 18:15 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
18:12 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
13:34  brak uprawnień Eurotel wypłaci 2,20 zł dywidendy na akcję za '18
13:28 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2018.
16/05/19 22:25 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/19 00:04  brak uprawnień Zarząd Eurotel proponuje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję
30/04/19 23:47 EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok.
23:42 EUROTEL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA.
22:01 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:59 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz raportu rocznego
21:58 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz raportu rocznego
25/04/19 17:25 EUROTEL S.A.: Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2018 spółki zależnej.
19/04/19 14:05 EUROTEL S.A.: Aneks do umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta
22/03/19 14:50 EUROTEL S.A.: Szacunki wyników za 2018 rok - korekta raportu w zakresie EBITDA
21/03/19 13:31  brak uprawnień EUROTEL SA (1/2019) Eurotel Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
13:20 EUROTEL S.A.: Szacunki wyników za 2018 rok
13:17 EUROTEL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2018 rok
31/01/19 17:08 EUROTEL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
05/12/18 16:47 EUROTEL S.A.: Znaczne pakiety akcji.
03/12/18 20:42 EUROTEL S.A.: Uzupełnienie raportu za I półrocze 2018 roku - stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do raportu biegłego z zastrzeżeniem.
23/11/18 14:14 EUROTEL S.A.: Stanowisko Spółki ws. decyzji Urzędu Celno - Skarbowego
22/11/18 22:12 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/18 16:49 EUROTEL S.A.: Przedłużenie terminu spłaty pożyczki dla spółki Soon Energy Poland Sp. z o.o.
17/10/18 09:08  brak uprawnień Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" Eurotel
« następne poprzednie »