Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 09:22
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

19/05/20 17:15 EUROTEL S.A.: Informacja o otrzymaniu subwencji finansowej.
12/05/20 17:32 EUROTEL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku.
31/03/20 00:08 EUROTEL S.A.: Rekomendacja podziału zysku
00:06 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:05 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz raportu rocznego
19/03/20 18:53 EUROTEL S.A.: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Eurotel SA
13/02/20 14:30 EUROTEL S.A.: Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej.
31/01/20 16:23 EUROTEL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
02/12/19 11:33  brak uprawnień Rockbridge TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.
11:27 EUROTEL S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.
14/11/19 22:47 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 17:48 EUROTEL S.A.: Stanowisko Spółki ws. decyzji Izby Administracji Skarbowej
15/10/19 19:57 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:50 EUROTEL S.A.: Korekta raportu za I kwartał 2019 roku
12/09/19 23:32 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 17:08 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinie - udostępnienie finansowania spółce zależnej
19/06/19 17:13 EUROTEL S.A.: Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i jej Grupy Kapitałowej.
17/06/19 16:59 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland sp. z o.o.
10/06/19 14:46 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej.
05/06/19 16:00 EUROTEL S.A.: Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej - Soon Energy Poland sp. z o.o.
28/05/19 18:15 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
18:12 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
13:34  brak uprawnień Eurotel wypłaci 2,20 zł dywidendy na akcję za '18
13:28 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2018.
16/05/19 22:25 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/19 00:04  brak uprawnień Zarząd Eurotel proponuje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję
30/04/19 23:47 EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok.
23:42 EUROTEL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA.
22:01 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:59 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz raportu rocznego
« następne poprzednie »