Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 16:19
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

18/10/19 22:45 ERGIS S.A.: Zawiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki - korekta informacji z dnia 10 października 2019 roku
17/10/19 09:28 ERGIS S.A.: Stanowisko Zarządu ERGIS S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 1 października 2019 r.
16/10/19 15:04 ERG: ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"
10/10/19 23:35 ERGIS S.A.: Zawiadomienie o ustanowieniu zastawów na akcjach Spółki - korekta
19:35 ERGIS S.A.: Zawiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki
01/10/19 18:13  brak uprawnień Zarząd Ergisu chce wycofać spółkę z GPW i kontynuować restrukturyzację
17:26 ERGIS S.A.: Podpisanie umowy kredytowej na refinansowanie zobowiązań kredytowych polskich spółek Grupy oraz wybór preferowanej opcji rozwoju strategicznego Spółki.
17:13  brak uprawnień Finergis Investments i Marek Górski wzywają do sprzedaży 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł - DM mBanku
17:08  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ERGIS SA
24/09/19 14:12 ERG: ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
11/09/19 17:09 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 11:39 ERGIS S.A.: ERGIS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/08/19 13:05 ERGIS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
02/08/19 11:07 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/08/19 10:41 ERGIS S.A.: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki - umorzenie akcji - korekta
31/07/19 10:30 ERGIS S.A.: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki - umorzenie akcji
26/07/19 18:02  brak uprawnień Ergis szacuje, że miał w I półroczu 403,9 mln zł przychodów i 8 mln zł zysku netto
17:25 ERGIS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok
17:10 ERGIS S.A.: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raport za pierwsze półrocze 2019 roku
25/07/19 09:28 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 24 lipca 2019
24/07/19 16:07 ERG: ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A.
16:01 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 oraz informacja o wniesionych sprzeciwach do uchwały objętej porządkiem obrad.
28/06/19 13:37 ERG: ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2019
26/06/19 15:19 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r
14:48 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
25/06/19 ERG: ERG S.A. Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
25/06/19 08:20  brak uprawnień Ergis wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję (popr.)
08:09 ERGIS S.A.: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta
24/06/19 22:08  brak uprawnień Ergis wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
21:51 ERGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
« następne poprzednie »