Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 02:46
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

22/07/19 12:32 ENAP: Zawarcie umowy
12/06/19 13:19 ENAP: Wypłata dywidendy
13:15 ENAP: Powołanie członka Rady Nadzorczej
13:11 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku.
13:08 ENAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku.
30/05/19 06:06 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/05/19 11:56 ENAP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
08/05/19 14:35 ENAP: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
30/04/19 06:53 ENAP: ENAP formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/03/19 13:45 ENAP: Uchwalenie nowego Indywidualnego Standardu Raportowania Emitenta
12/03/19 09:35 ENAP: Zawarcie umowy
19/02/19 14:19 ENAP: Zawarcie umowy
24/01/19 14:20 ENAP: Uzupełnienie składu Komitetu Audytu
23/01/19 14:25 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:19 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
22/01/19 13:11 ENAP: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
11/01/19 10:44 ENAP: Aneksy terminowe do umów
04/01/19 08:27 ENAP: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
21/12/18 11:25 ENAP: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
29/11/18 06:29 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/11/18 11:21 ENAP: Podpisanie aneksu do umowy
28/09/18 07:14 ENAP: ENAP formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
26/09/18 10:56 ENAP: Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu w KDPW
12/09/18 12:04 ENAP: Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu
13/06/18 12:51 ENAP: Zawarcie umowy
07/06/18 13:14 ENAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku - sprostowanie aktu notarialnego
06/06/18 14:36 ENAP: Powołanie członka Rady Nadzorczej
14:29 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku.
14:23 ENAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku
30/05/18 06:36 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
« następne poprzednie »