Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 17:59
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

27/11/20 07:03 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/10/20 10:42 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MARPodstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
26/10/20 14:54 ENAP: Zawarcie umowy
01/10/20 13:14 ENAP: Odwołanie i powołanie prokurentów
30/09/20 08:01 ENAP: ENAP formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
10/08/20 11:07 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10:08 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
16/07/20 14:12 ENAP: Powołanie Komitetu Audytu
14:09 ENAP: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury S.A.
14/07/20 14:36 ENAP: Otrzymanie decyzji o przyznaniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
10/07/20 13:21 ENAP: Zawarcie umowy
01/07/20 14:17 ENAP: Powołanie osób nadzorujących - korekta
30/06/20 15:25 ENAP: Powołanie osób nadzorujących.
15:20 ENAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.
15:15 ENAP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.
29/05/20 07:40 ENAP: ENAP formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22/05/20 09:57 ENAP: Aneksy terminowe do umów
21/05/20 12:40 ENAP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
08:49 ENAP: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
08:39 ENAP: Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną
14/05/20 10:24 ENAP: Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
30/04/20 08:14 ENAP: ENAP formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08/04/20 14:06 ENAP: Wpływ epidemii koronawirusa oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki
31/01/20 11:48 ENAP: Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
09:13 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09:00 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
29/01/20 12:05 ENAP: Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
16/01/20 08:38 ENAP: Zawarcie umowy
03/01/20 07:03 ENAP: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych
18/12/19 13:07 ENAP: Korekta RB 30/2019 - Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
« następne poprzednie »