Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 18:12
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/08/19 20:21 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/08/19 15:25 ELZAB: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
08/08/19 17:20 ELZAB: Udzielenie Prokury
04/07/19 19:41 ELZAB: Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu
28/06/19 19:07 ELZAB: Zawarcie umowy. Wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki
17:28 ELZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019
17:27 ELZAB: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A.
17:22 ELZAB: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.
31/05/19 17:09 ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.
17:07 ELZAB: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018
24/05/19 21:31 ELZAB: Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego
15/05/19 17:27 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 17:19 ELZAB: Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
26/04/19 20:19 ELZAB: Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji
29/03/19 17:50 ELZAB: ELZAB formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:45 ELZAB: ELZAB formularz raportu rocznego
17:39 ELZAB: Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki ELZAB S.A.
17:36 ELZAB: Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018
14/03/19 18:11 ELZAB: Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
27/02/19 19:15 ELZAB: Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta
29/01/19 15:33 ELZAB: Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A.
25/01/19 15:47 ELZAB: Harmonogram raportów okresowych w 2019 r.
14/12/18 18:02 ELZAB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
13/12/18 19:20 ELZAB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
09/11/18 17:45 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/18 13:45 ELZAB: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018
11/10/18 17:25 ELZAB: Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.
17:23 ELZAB: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.
17:22 ELZAB: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.
17:21 ELZAB: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.
« następne poprzednie »