Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 19:44
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/11/20 17:40 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/09/20 16:03 ELZAB: odwołanie Prokury
31/08/20 18:56 ELZAB: akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZ ELZAB SA w dniu 31.08.2020 r.
18:40 ELZAB: uchwały podjęte przez WZ ELZAB SA w dniu 31.08.2020
18:29 ELZAB: Powołanie Zarządu na następną kadencję
21/08/20 18:05 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/08/20 18:06 ELZAB: Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
04/08/20 18:46 ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
18:19 ELZAB: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku
18:14 ELZAB: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
18:13 ELZAB: wybór Audytora
29/07/20 16:20  brak uprawnień DZIEŃ NA FX/FI: Złoty może się osłabiać, a rentowność SPW rosnąć
16:09  brak uprawnień Rockbridge TFI ma poniżej 5 proc. udziału w głosach na WZ Elzabu
15:57 ELZAB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/05/20 17:28 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/03/20 22:37 ELZAB: ELZAB formularz raportu rocznego
22:36 ELZAB: ELZAB formularz skonsolidowanego raportu rocznego
27/01/20 17:18 ELZAB: Harmonogram raportów okresowych w 2020 r.
16/01/20 17:25 ELZAB: Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej
29/11/19 17:10 ELZAB: Zawarcie znaczącej umowy
22/11/19 17:09 ELZAB: Zawarcie znaczącej umowy
19/11/19 17:10 ELZAB: Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A.
15/11/19 17:28 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/08/19 20:21 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/08/19 15:25 ELZAB: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
08/08/19 17:20 ELZAB: Udzielenie Prokury
04/07/19 19:41 ELZAB: Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu
28/06/19 19:07 ELZAB: Zawarcie umowy. Wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki
17:28 ELZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019
17:27 ELZAB: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A.
« następne poprzednie »