Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.01.27, godz. 03:06
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/01/20 18:10 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
14/01/20 19:43 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
30/12/19 20:21 ELKOP: Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
20:16 ELKOP: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
24/12/19 10:15 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
20/12/19 08:03 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
07:59 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
07:54 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
11/12/19 07:16 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
02/12/19 15:27 ELKOP: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2019 r.
15:22 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.12.2019 roku
29/11/19 17:30 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
18/11/19 18:18 ELKOP: Informacja o zawarciu umowy powiernictwa
17:34 ELKOP: Informacja o zwolnieniu udzielonego przez Spółkę zabezpieczenia
14/11/19 20:24  brak uprawnień G-ENERGY SA (10/2019) Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku
12/11/19 18:10  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP SE
05/11/19 17:01 ELKOP: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2019 roku
30/10/19 15:51 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
27/09/19 13:02 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19
26/09/19 20:16 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
20/09/19 22:57 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
22:52 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
22:48 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
17/09/19 17:18 ELKOP: Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
16/09/19 17:13 ELKOP: ELKOP formularz raportu półrocznego
09/09/19 17:03 ELKOP: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.
17:01 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku
21/08/19 20:14 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
19:01  brak uprawnień GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych serii A spółki ELKOP SE
19/08/19 17:07 ELKOP: Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
« następne poprzednie »