Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 18:03
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/09/19 17:13 ELKOP: ELKOP formularz raportu półrocznego
09/09/19 17:03 ELKOP: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.
17:01 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku
21/08/19 20:14 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
19:01  brak uprawnień GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych serii A spółki ELKOP SE
19/08/19 17:07 ELKOP: Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
14/08/19 18:56  brak uprawnień G-ENERGY SA (9/2019) Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku
12/08/19 17:00 ELKOP: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 września 2019 r.
08:50 ELKOP: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
07/08/19 17:13 ELKOP: Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu - uzupełnienie informacji
29/06/19 15:43  brak uprawnień G-ENERGY SA (8/2019) Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A.
00:38  brak uprawnień G-ENERGY SA (7/2019) Treść uchwał procedowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
27/06/19 19:00 ELKOP: Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
18:23 ELKOP: Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie Komitetu Audytu
18:18 ELKOP: Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
18:11 ELKOP: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
18:05 ELKOP: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 roku
26/06/19 17:39 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
21/06/19 18:49 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
01/06/19 17:15  brak uprawnień G-ENERGY SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018
31/05/19 16:09 ELKOP: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
15:41  brak uprawnień G-ENERGY SA (5/2019) Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2018
16/05/19 17:05 ELKOP: ELKOP formularz raportu kwartalnego
14/05/19 19:04  brak uprawnień G-ENERGY SA (4/2019) Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku
13/05/19 16:03 ELKOP: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 r.
10/05/19 11:34 ELKOP: Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
19/04/19 14:38 ELKOP: Połączenie Emitenta - ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki
03/04/19 18:43 ELKOP: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.
05/03/19 17:31 ELKOP: ELKOP formularz raportu rocznego
01/03/19 17:35 ELKOP: Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
« następne poprzednie »