Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.30, godz. 15:02
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

26/11/20 16:01 EFEKT: Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2% i przekroczenie 15% ogólnej liczby głosów
25/11/20 14:06 brak uprawnień W X rynek dystrybucji IT w Polsce rósł dwucyfrowo, AB nie odczuwa efektów ograniczeń w Czechach
23/11/20 14:24 brak uprawnień Efekt odmrażania gospodarki w XII bardziej odczuwalny w sprzedaży detalicznej, mniej w całym PKB - Benecki, ING (opinia)
18/11/20 09:32 brak uprawnień DB Energy widzi wzrost zainteresowania firm poprawą efektywności energetycznej (wywiad)
13/11/20 21:43 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 20:17 EFEKT: OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.
04/11/20 11:26 brak uprawnień Frisco poprawiło efektywność, jest gotowe sprzedawać więcej niż wiosną - Eurocash
27/10/20 19:52 brak uprawnień Best w sprawozdaniu za III kw. ujmie efekty przeszacowania wartości posiadanych akcji Kredyt Inkaso
23/10/20 21:59 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2020 r.
21/10/20 09:56 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów Uzupełnienie załącznika. (korekta).
20/10/20 18:50 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów (korekta).
19/10/20 13:19 EFEKT: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
12:20 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów.
03/10/20 16:22 EFEKT: Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta w KDPW
29/09/20 14:54 brak uprawnień MF: Efekt konsultacji z biznesem ? Estoński CIT (komunikat)
28/09/20 22:49 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 18:11 EFEKT: Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21/09/20 18:23 EFEKT: Zwołanie Nadzwyczajngo Walnego Zgromadzenia
14/09/20 15:21 brak uprawnień Rząd gotowy do dialogu ze związkowcami o górnictwie; czeka na efekty prac grupy roboczej - Müller
03/09/20 07:07 brak uprawnień Efekt przeznaczy na dywidendę za '19 łącznie 50,1 tys. zł
02/09/20 21:25 EFEKT: Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019
31/08/20 19:05 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 r.
30/08/20 20:04 EFEKT: Powołanie osoby nadzorującej
29/08/20 14:15 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie ustalenia dnia prawa do dywidendy oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
28/08/20 13:27 EFEKT: Informacja dotycząca procedowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.07.2020 roku oraz informacja dotycząca prac nad dopuszczeniem emisji akcji serii EE, FF oraz akcji wynikajacych z konwersji
26/08/20 22:23 EFEKT: Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
19:05 brak uprawnień DZIEŃ NA RYNKACH: Rynki w Europie na plusie; Niemcy i Francja rozszerzą działania fiskalne
17:36 brak uprawnień Torpol miał w I półroczu 13,9 mln zł zysku netto
17:06 brak uprawnień SWALLET (1/2020) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?
15:03 brak uprawnień GPW: w sprawie ustalenia prawa poboru akcji spółki EFEKT S.A.
« następne poprzednie »