Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.19, godz. 08:07
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

05/07/19 13:49 DROZAPOL: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
13:37 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
13:30 DROZAPOL: Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13:09 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.07.2019 r.
11:51 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
11:47  brak uprawnień Drozapol-Profil wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
11:44 DROZAPOL: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 r.
11:33 DROZAPOL: Uchwały podjęte w dniu 05.07.2019 r. przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.06.2019 r.
14/06/19 13:25 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 r.
13:20 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacja o przerwie w obradach
09:44 DROZAPOL: Powołanie Zarządu na IV kadencję
06/06/19 12:17 DROZAPOL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
29/05/19 07:29 DROZAPOL: DROZAPOL formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/19 15:45 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i spółkę zależną
14/05/19 12:49 DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
08/05/19 12:05  brak uprawnień Drozapol-Profil chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję
11:57 DROZAPOL: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2018 rok
29/04/19 17:13 DROZAPOL: DROZAPOL formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:09 DROZAPOL: DROZAPOL formularz raportu rocznego
20/03/19 12:28 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
08/03/19 14:04 DROZAPOL: Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
15/01/19 12:48 DROZAPOL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
27/11/18 17:12 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/09/18 07:35 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/18 13:03 DROZAPOL: Zmiana w składzie Komitetu Audytu
12:49 DROZAPOL: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
12:11 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2018r.
12:01 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.09.2018r.
08/08/18 11:48 DROZAPOL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
07/08/18 12:51 DROZAPOL: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
« następne poprzednie »