Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.02, godz. 21:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

28/05/20 08:05 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/20 17:19 DROZAPOL: DROZAPOL formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 DROZAPOL: DROZAPOL formularz raportu rocznego
27/04/20 16:46 DROZAPOL: Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok
30/03/20 13:14 DROZAPOL: Zawarcie porozumienia do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
28/02/20 14:22 DROZAPOL: Powołanie Prokurenta
14:14 DROZAPOL: Odwołanie Prokurenta
10/01/20 15:32 DROZAPOL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
29/11/19 08:01 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/09/19 17:13 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/07/19 13:49 DROZAPOL: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
13:37 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
13:30 DROZAPOL: Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13:09 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.07.2019 r.
11:51 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
11:47  brak uprawnień Drozapol-Profil wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
11:44 DROZAPOL: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 r.
11:33 DROZAPOL: Uchwały podjęte w dniu 05.07.2019 r. przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.06.2019 r.
14/06/19 13:25 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 r.
13:20 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacja o przerwie w obradach
09:44 DROZAPOL: Powołanie Zarządu na IV kadencję
06/06/19 12:17 DROZAPOL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
29/05/19 07:29 DROZAPOL: DROZAPOL formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/19 15:45 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i spółkę zależną
14/05/19 12:49 DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
08/05/19 12:05  brak uprawnień Drozapol-Profil chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję
11:57 DROZAPOL: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2018 rok
29/04/19 17:13 DROZAPOL: DROZAPOL formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:09 DROZAPOL: DROZAPOL formularz raportu rocznego
20/03/19 12:28 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
« następne poprzednie »