Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.18, godz. 13:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

09/08/19 18:07 DEKPOL S.A.: Zawarcie z 7R S.A. umowy na wykonanie etapu II inwestycji w miejscowości Kokotów
31/07/19 21:41 DEKPOL S.A.: Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wiślinka
11/07/19 16:00  brak uprawnień Dekpol sprzedał w I półroczu 2019 r. 227 lokali
15:53 DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2019 roku
28/06/19 14:17 DEKPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
14:04 DEKPOL S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
24/06/19 17:44 DEKPOL S.A.: Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Pastelowe"
10/06/19 21:30 DEKPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
07/06/19 21:52 DEKPOL S.A.: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. w związku z żądaniem akcjonariusza oraz zgłoszenie projektu uchwały
04/06/19 21:39 DEKPOL S.A.: Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
21:34 DEKPOL S.A.: Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
31/05/19 17:51 DEKPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
17:37 DEKPOL S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za rok 2018
27/05/19 19:07 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/19 12:46 DEKPOL S.A.: Powtórne przekazanie załącznika do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, zawierającego ocenę sprawozdania z działalności i sprawozdań finansowych Dekpol S.A. za rok 2018, dokonaną przez Radę Nadzorczą
30/04/19 23:57 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:55 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz raportu rocznego
26/04/19 15:44 DEKPOL S.A.: Zawarcie z Panattoni Construction Europe sp. z o.o. umowy o roboty budowlane
13:58 DEKPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok
25/04/19 18:30 DEKPOL S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Construction Europe sp. z o. o.
19/04/19 11:42 DEKPOL S.A.: Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego w ramach projektu "Osiedle Zielone Etap III"
18/04/19 11:22  brak uprawnień Dekpol sprzedał 141 lokali w I kw. 2019 r.
11:13 DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2019 roku
29/03/19 20:17 DEKPOL S.A.: Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo obiektów w Warszawie
20:12 DEKPOL S.A.: Wejście w życie umowy dotyczącej robót budowalnych w Oławie
06/03/19 17:52 DEKPOL S.A.: Zawarcie aneksu w sprawie programu emisji obligacji serii F
05/03/19 20:22 DEKPOL S.A.: Decyzja o realizacji drugiego etapu prac w ramach umowy o roboty budowlane
08/02/19 16:10 DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane z Panattoni Development Europe sp. z o. o.
17/01/19 09:33  brak uprawnień Dekpol sprzedał 569 lokali w 2018 r.
09:16 DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w roku 2018
« następne poprzednie »