Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 21:44
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

02/12/20 16:12 DEBICA: Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu
17/11/20 17:52 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/11/20 18:04 DEBICA: Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za III kwartał 2020 r.
28/09/20 19:50 DEBICA: Aktualizacja informacji dotyczących kontroli podatkowych
25/09/20 10:16 DEBICA: Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.
14/09/20 17:45 DEBICA: DEBICA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
02/09/20 12:43 DEBICA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu
25/08/20 13:29 DEBICA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 sierpnia 2020 r.
12:49 DEBICA: Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję
12:29 DEBICA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 sierpnia 2020 r.
12:10 DEBICA: Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2019
10/08/20 17:47 DEBICA: Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 na Spółkę
28/07/20 18:03 DEBICA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
23/07/20 13:38 DEBICA: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019
20/07/20 DEBICA: Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019
08/07/20 14:55 DEBICA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
26/06/20 21:14 DEBICA: Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.
19:17 DEBICA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A
18/05/20 18:00 DEBICA: Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej
14/05/20 17:31 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/05/20 15:05 DEBICA: Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 na Spółkę
27/04/20 14:27 DEBICA: Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu
24/04/20 08:29 DEBICA: Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej
23/04/20 17:45 DEBICA: DEBICA formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/03/20 12:56 DEBICA: Przedłużenie okresu wstrzymania produkcji
24/03/20 16:31 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.
17/03/20 20:50 DEBICA: Czasowe wstrzymanie produkcji oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki
21/02/20 11:36 DEBICA: Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2019
14/02/20 12:09 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.
24/01/20 11:49 DEBICA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
« następne poprzednie »