Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 15:03
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/11/20 13:00 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (20/2020) Uzupełniający komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zmiany modelu operacyjnego realizacji zleceń klientów składanych na GPW S.A.
13/11/20 17:05 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (19/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
11:31 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (18/2020) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zmiany modelu operacyjnego realizacji zleceń klientów składanych na GPW w Warszawie
13/08/20 17:10 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (17/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
15/06/20 18:07 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
17:51 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (16/2020) Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
17:50 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 r.
17:45 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 r.
29/05/20 17:39 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (14/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
20/05/20 16:49 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (13/2020) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. nt. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego utrzymującej w całości w mocy decyzję z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie nał
16:11 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities S.A.
16:02 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities S.A.
15/05/20 19:55 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (11/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2019 rok
19:49 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (10/2020) Jednostkowy raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2019 rok
11/05/20 16:50 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (9/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
30/04/20 16:43 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie podjęcia uchwały o umorzeniu części obligacji własnych serii D
15:36 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (8/2020) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie podjęcia uchwały o umorzeniu części obligacji własnych serii D
29/04/20 17:33 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (7/2020) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie decyzji o przedłużeniu emisji obligacji własnych serii D.
24/04/20 16:25 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (6/2020) Zmiana w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.
20/04/20 16:57 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (5/2020) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 rok
17/03/20 14:17 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
20/02/20 17:35 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (4/2020) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie decyzji KNF w przedmiocie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary pieniężnej
13/02/20 17:13 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
31/01/20 16:07 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (2/2020) Zmiana funkcji pełnionej przez Pana Piotra Jakubowskiego w Zarządzie Copernicus Securities S.A.
13/01/20 16:03 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (1/2020) Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
20/12/19 17:15 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (26/2019) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Copernicus Securities S.A. na dzień 30.11.2019 r.
04/12/19 16:45 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (25/2019) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. na temat podjęcia decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych
25/11/19 13:33 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (24/2019) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych
21/11/19 12:23 brak uprawnień KNF nałożyła na Copernicus Capital TFI kary w wysokości 3,5 mln zł
20/11/19 16:10 brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (23/2019) Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kary pieniężnej.
« następne poprzednie »