Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.10.26, godz. 22:07
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/10/20 22:25 CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych
16/10/20 17:03 CDRL S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
09/10/20 17:56 CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych
06/10/20 16:05 CDRL S.A.: Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
30/09/20 17:25 CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych
12:23 CDRL S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
29/09/20 23:02 CDRL S.A.: Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
18/09/20 23:19 CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych
16:43 CDRL S.A.: Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
01/09/20 09:17 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku
31/08/20 15:22 CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
28/08/20 07:49 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 21:14 CDRL S.A.: Informacja o skonsolidowanym i jednostkowym wyniku finansowym Emitenta za I półrocze 2020 roku
04/08/20 14:33 CDRL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku
27/07/20 07:45 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/07/20 19:22  brak uprawnień CDRL szacuje stratę netto w I kwartale na 22,7 mln zł
19:14 CDRL S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym grupy kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku
22/07/20 07:30  brak uprawnień CDRL liczy, że zakończy rok zyskiem, jeśli nie będzie nawrotu epidemii (wywiad)
26/05/20 23:52 CDRL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
12/05/20 16:01 CDRL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 12 maja 2020 roku
15:48 CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 12 maja 2020 roku
23/04/20 09:14  brak uprawnień CDRL otworzyła ponownie 100 sklepów, kilkadziesiąt kolejnych planuje uruchomić 4 V
15/04/20 21:34 CDRL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 maja 2020 roku
27/03/20 07:29 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:17 CDRL S.A.: CDRL S.A. formularz raportu rocznego
24/03/20 17:12 CDRL S.A.: Wniosek Zarządu oraz rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za 2019 rok
18/03/20 18:37  brak uprawnień Polskie firmy powołują w obliczu kryzysu Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług
16/03/20 18:50  brak uprawnień CDRL szacuje spadek sprzedaży w sklepach własnych w Polsce do końca marca na 30 proc.
17:40 CDRL S.A.: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
06/03/20 16:08 CDRL S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
« następne poprzednie »