Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 08:04
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

01/08/19 07:11 INGBSK: INGBSK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/19 11:48 INGBSK: Zamknięcie transakcji nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku.
23/07/19 17:11 INGBSK: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku.
25/06/19 16:45 INGBSK: Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
24/06/19 16:50 INGBSK: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.
14/06/19 12:36 INGBSK: Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziesiątym okresie odsetkowym.
08/05/19 07:04 INGBSK: INGBSK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/04/19 12:45 INGBSK: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2019 roku.
02/04/19 11:08 INGBSK: Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody's.
29/03/19 19:58 INGBSK: Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
19:41 INGBSK: Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.
19:29 INGBSK: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19:15 INGBSK: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
20/03/19 14:13 INGBSK: Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
15/03/19 14:48 INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
06/03/19 12:37 INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
01/03/19 17:50 INGBSK: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
17:48 INGBSK: INGBSK formularz raportu rocznego
17:42 INGBSK: INGBSK formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16:27 INGBSK: Aktualizacja polityki dywidendowej.
26/02/19 14:59 INGBSK: Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2018 rok.
22/02/19 11:44 INGBSK: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i raportu rocznego za 2018 rok.
13/02/19 07:02 INGBSK: Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku.
07:00 INGBSK: Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018.
31/01/19 09:29 INGBSK: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej.
21/01/19 16:10 INGBSK: Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.
02/01/19 17:07 INGBSK: Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A.
18/12/18 17:42 INGBSK: Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% udziału w NN IP TFI S.A.
17:36 INGBSK: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A.
17/12/18 15:21 INGBSK: Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
« następne poprzednie »