Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.25, godz. 02:55
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

15/05/20 13:53 INGBSK: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.
12/05/20 16:17 INGBSK: Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
08/05/20 07:08 INGBSK: INGBSK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/04/20 08:42 INGBSK: Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody's.
15/04/20 18:37 INGBSK: Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
10/04/20 17:29 INGBSK: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2020 roku.
06/04/20 14:09 INGBSK: Podwyższenie ratingów przez agencję Fitch.
03/04/20 11:36 INGBSK: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. - korekta.
02/04/20 20:47 INGBSK: Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
20:46 INGBSK: Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję.
20:43 INGBSK: Powołanie członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
INGBSK: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
27/03/20 18:26 INGBSK: Zmiany dotyczące projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
17:21 INGBSK: Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
16:45 INGBSK: Decyzja Zarządu Banku w sprawie zmiany propozycji podziału zysku za 2019 rok.
25/03/20 10:35 INGBSK: Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
20/03/20 09:03 INGBSK: Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A.
17/03/20 15:22 INGBSK: Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
13/03/20 15:00 INGBSK: Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
11/03/20 12:55 INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
06/03/20 17:40 INGBSK: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
17:36 INGBSK: INGBSK formularz raportu rocznego
17:29 INGBSK: INGBSK formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14:54 INGBSK: Aktualizacja polityki dywidendowej.
05/03/20 17:19 INGBSK: Zmiana statusu ratingu Fitch.
12:01 INGBSK: Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2019 rok.
03/03/20 13:55 INGBSK: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
27/02/20 14:36 INGBSK: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
06/02/20 07:05 INGBSK: Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku.
07:03 INGBSK: Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.
« następne poprzednie »