Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 15:16
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/11/20 15:45 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.
15:34 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (24/2020) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.
18/11/20 16:15 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (23/2020) Korekta jednostkowego raportu za III kwartał 2020 nr 21/2020
16/11/20 20:01 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:16 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (22/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/11/20 18:00 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (21/2020) Jednostkowy raport za III kwartał 2020r.
09/10/20 20:30 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
17/08/20 13:42 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
14/08/20 17:58 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (20/2020) Jednostkowy raport za II kwartał 2020r.
10/08/20 16:48 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
20/07/20 16:03 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (19/2020) Rezygnacja Prokurenta Spółki
10:48 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
05/06/20 17:33 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (18/2020) Korekta raportu za I kwartał 2020 r.
29/05/20 16:58 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (17/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.
16:54 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (16/2020) Jednostkowy raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.
22/05/20 17:17 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (15/2020) Jednostkowy raport za I kw 2020 r.
10:05 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (14/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
15/05/20 15:04 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (13/2020) Przesunięcie terminu publikacji raportu kwartalnego
10/05/20 18:32 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (12/2020) Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego
29/04/20 14:53 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (11/2020) Uzupełnienie raportu 10/2020
08/04/20 15:34 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 08.04.2020r.
15:24 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (10/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:17 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (9/2020) Treść uchwał NWZA Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku.
10/03/20 15:37 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (8/2020) Uzupełnienie raportu 6/2020
15:27 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (7/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
09/03/20 19:14 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. na rynku NewConnect
17:22 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (6/2020) Powołanie Prokurentów Spółki
16:46 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:22 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/03/20 18:37 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (4/2020) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
« następne poprzednie »