Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 21:33
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

29/05/20 19:17 brak uprawnień GPW: zakończenie obrotu w związku z przedterminowym wykupem obligacji serii BGD0920 spółki BIOGENED S.A. (BGD0920), oznaczonych kodem "PLBIOGN00034
28/05/20 21:08 BIOGENED S.A.: Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920
14:46 brak uprawnień BIOGENED SA (7/2020) Wykup i umorzenie obligacji serii BGD0920
20/05/20 15:26 brak uprawnień Biogened planuje wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję
15:22 brak uprawnień BIOGENED SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
15:03 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
19/05/20 19:49 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
12:43 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy z animatorem rynku
15/05/20 17:01 brak uprawnień BIOGENED SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020
14/05/20 15:53 brak uprawnień BIOGENED SA (4/2020) Raport roczny za 2019
13/05/20 18:08 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii BGD0920 spółki BIOGENED S.
12/05/20 16:16 BIOGENED S.A.: Przedterminowa spłata kredytu obrotowego
16:12 BIOGENED S.A.: Przedterminowa spłata kredytu w rachunku bieżącym
06/05/20 17:38 BIOGENED S.A.: Uchwała zarządu w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD0920
30/04/20 17:22 BIOGENED S.A.: Wypowiedzenie umowy z animatorem Emitenta
09/04/20 18:42 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
18:36 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego
18:29 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego
12:16 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego
12:11 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego
12:06 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego
12:02 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
28/02/20 16:56 brak uprawnień BIOGENED SA (3/2020) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920
18/02/20 16:09 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
14/02/20 15:50 brak uprawnień BIOGENED SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
31/01/20 18:11 brak uprawnień BIOGENED SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
24/12/19 12:07 brak uprawnień BIOGENED SA (20/2019) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
12:03 brak uprawnień BIOGENED SA (19/2019) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.
11:59 brak uprawnień BIOGENED SA (18/2019) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
02/12/19 16:55 BIOGENED S.A.: Zawarcie umów leasingu operacyjnego
« następne poprzednie »