Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.20, godz. 12:28
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

29/08/19 19:29 brak uprawnień GPW: Komunikat - BIOGENED SA
28/08/19 13:04 brak uprawnień BIOGENED SA (14/2019) Wykup i umorzenie obligacji serii BGD1119
13:01 brak uprawnień BIOGENED SA (13/2019) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna
27/08/19 13:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
14/08/19 15:16 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
15:03 brak uprawnień BIOGENED SA (12/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku. Biogened Spółka Akcyjna
12/08/19 18:53 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii BGD1119 spółki BIOGENED SA
06/08/19 14:51 BIOGENED S.A.: Informacja o realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119
24/07/19 17:15 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy z domem maklerskim
05/07/19 17:09 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego
17:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego
16:59 BIOGENED S.A.: : Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego
16:52 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego
16:47 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
12/06/19 16:26 brak uprawnień BIOGENED SA (11/2019) Odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej
15:33 BIOGENED S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 12.6.2019
15:27 brak uprawnień BIOGENED SA (10/2019) Uchwały WZA Biogened S.A. podjęte w dniu 12.6.2019 r.
28/05/19 13:55 brak uprawnień BIOGENED SA (9/2019) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna
24/05/19 16:22 brak uprawnień BIOGENED SA (8/2019) Ogłoszenie zmian w porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 12.06.2019 r.
16:13 BIOGENED S.A.: : Ogłoszenie zmian w porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 12.06.2019 r.
23/05/19 15:54 brak uprawnień BIOGENED SA (7/2019) Wniosek o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA
17/05/19 11:36 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
16/05/19 16:33 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2019 r.
16:17 brak uprawnień BIOGENED SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2019 r.
15/05/19 14:37 brak uprawnień BIOGENED SA (5/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku. Biogened Spółka Akcyjna
14/05/19 16:17 brak uprawnień BIOGENED SA (4/2019) Raport roczny za 2018 rok Biogened Spółka Akcyjna
17/04/19 17:05 BIOGENED S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
20/03/19 14:14 BIOGENED S.A.: Zawarcie umów pożyczek
15/02/19 13:41 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
14/02/19 16:58 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
« następne poprzednie »